Реалізація програмного забезпечення визначення функціональних профілів та рівня гарантій автоматизованих систем від несанкціонованого доступу

С. С. Бучик, Р. В. Нетребко

Анотація


В статті показано основні етапи реалізації програмного забезпечення визначення або узгодження рівня гарантій коректності реалізації функціональних послуг безпеки в засобах захисту інформації  автоматизованих систем від несанкціонованого доступу в Україні на основі раніше проведених авторами теоретичних досліджень визначення або узгодження рівня гарантій. Здійснено проектування роботи програми за допомогою діаграм Dat  a Flow Diagram. Побудовані більш детальні блок-схеми роботи програмного забезпечення та алгоритмів. Реалізовано прототип програмного забезпечення та приведено приклади роботи по кожному з основних блоків роботи, які були попередньо спроектовані в діаграмах та блок-схемах алгоритмів. Визначені переваги та недоліки розробленого програмного забезпечення визначення функціонального профілю захищеності та рівня гарантій. Вказано подальші кроки продовження дослідження у даному напрямку.

Ключові слова


автоматизована система; захист інформації; несанкціонований доступ; комплекс засобів захисту; функціональний профіль захищеності; рівень гарантій

Посилання


Юдін О. К. Державні інформаційні ресурси. Методологія побудови класифікатора загроз: монографія / О. К. Юдін, С. С. Бучик. – К.: НАУ, 2015. – 214 с.

Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу: НД ТЗІ 2.5-004-99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/doccatalog/document?id=41649.

Методичні вказівки з оцінювання рівня гарантій коректності реалізації функціональних послуг безпеки в засобах захисту інформації від несанкціонованого доступу: НД ТЗІ 2.7-010-09 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/doccatalog/document?id=103247.

Юдін О. К. Теоретичні основи визначення стандартних функціональних профілів захищеності автоматизованої системи від несанкціонованого доступу / О. К. Юдін, С. С. Бучик, С. В. Мельник // Наукоємні технології. – 2016. – № 2 (30). – С.195 – 205, doi.org/10.18372/2310-5461.30.10564.

А. с. 66492 Україна. Комп’ютерна програма. Інформаційна система визначення функціонального профілю захищеності автоматизованої системи від несанкціонованого доступу / Бучик С. С., Мельник С. В. (Україна). – № 67055; заявл. 10.05.16; опубл. 28.10.16, Бюл. № 42.

Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу: НД ТЗІ 1.1-002-99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/doccatalog/document?id=106340.

Бучик С. С. Теоретичні основи визначення рівня гарантій автоматизованих систем від несанкціонованого доступу / С. С. Бучик, О. К. Юдін, Р. В. Нетребко // Наукоємні технології № 2 (34), 2017. – С. 119-124. DOI: 10.18372/2310-5461.34.11609

Бучик С. С. Реалізація программного забезпечення визначення функціональних профілів захищеності автоматизованої системи від несанкціонованого доступу / С. С. Бучик, О. К. Юдін,

Р. В. Нетребко // Вісник інженерної академії України №1, 2017. – С. 54-60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/download/11609/15483.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ