Аналіз методів діагностування теплоенергетичних об'єктів

А.О. Запорожець

Анотація


В статті розглянуті переваги та недоліки руйнівних та неруйнівних методів контролю. Проведено аналіз методів неруйнівного контролю, їх особливостей, параметрів та необхідного обладнання. Запропоновано оптимальне поєднання різних за своєю природою методів НК.Ключові слова


теплоенергетика; діагностика; дефектоскопія; неруйнівний контроль; руйнівний контроль

Посилання


Бабак В. П. Апаратно-програмне забезпечення моніторингу об’єктів генерування, транспорту-вання та споживання теплової енергії / Бабак В. П., Бабак С. В., Берегун В. С. та ін. –Монографія, Київ: Ін-т технічної теплофізики НАН України, 2016, с. 352.

Альошин Н. П. Радіаційна, ультразвукова і магнітна дефектоскопія металовиробів / Н. П. Альошин, Б. Г. Щердинський. – М: Вища. шк., 1991. – 271 с.

Неруйнівні випробування: Довідник – М. - Л.: Під ред. Р Мак-Мастера, 1965. – 504 с. – (1).

Білокур І. П. Дефектологія і неруйнівний контроль / І. П. Білокур. – Київ: Вища шк., 1990. – 207 с.

Неруйнівний контроль металу та виробів: Довідник – М.: Машинобудування, 1976. – 456 с.

Білокур І. П. Дефектоскопія матеріалів і виробів / І. П. Білокур, В. А. Коваленко. – Київ: Тех-ніка, 1989. – 192 с.

Клюєв В. В. Неруйнівний контроль / В. В. Клюєв, Ф. Р. Соснін, С. В. Рум'янцєв. – М.: Машино-будування, 2001. – 616 с.

Решетов А. А. Неруйнівний контроль і технічна діагностика енергетичних об'єктів / А. А. Реше-тов, А. К. Аракелян. – Чебоксари: Чувашський ін-т, 2010. – 469 с.

Ahmed Md.A. Recursive construction of output-context fuzzy systems for the condition moni-toring of electrical hotspots based on infrared thermography / Md.A. Ahmed, A.S.N. Huda, N.A.M. Isa // Engineering Applications of Artificial Intelligence. – 2015. – Vol.39. – 120-131.

Khramshi V.R. Monitoring technical state of the power transformers is a necessary condition of the Smart-Grid technology introduction within the industrial electric networks / V.R. Khramshin, S.A. Evdokimov, A.A. Nikolaev, A.A. Nikolaev, A.S. Karandaev // Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ