Методика оцінки статичної міцності двохярусної лопатки робочого колеса турбовентиляторної приставки

Ю. М. Терещенко, К. В. Дорошенко, І. О. Ластівка, Ю. Ю. Терещенко

Анотація


В роботі представлено результати досліджень для робочого колеса з двохярусними робочими лопатками з жароміцного сплаву. Для визначення поля температур в проточній частині турбовентиляторної приставки був використаний чисельний експеримент. При розрахунках на міцність двохярусних робочих лопаток турбовентиляторної приставки, окрім урахування навантажень на розтягування і вигин відцентровими силами, вигин газовими силами, необхідно враховувати додаткові температурні напруження, які виникають унаслідок нерівномірного нагрівання тіла лопаток. В роботі запропонована методика оцінки статичної міцності двоярусних лопаток робочого колеса турбовентиляторної приставки. Результати оцінки статичної міцності двоярусних лопаток робочого колеса дозволяють уточнити розрахункові значення термогазодинамічних параметрів турбовентиляторної приставки. Методика може бути рекомендована для використання при розрахунках параметрів газотурбінних двигунів із заднім розташуванням турбовентиляторної приставки.


Ключові слова


двохярусна лопатка; статична міцність; запас міцності; теплонапружений стан; градієнт температури

Посилання


Авиационные двигатели и силовые установки: сб. трудов/ Центральный Аэрогидродинамический институт; под ред А. И. Ланшина – М.: ТОРУС ПРЕСС, 2010. – 520 с. (rus)

Schobeiri, M. Turbomachinery Flow Physics and Dynamic Performance / М. Schobeiri. – Berlin, Germany, 2005. – 534 p. doi: 10.1007/b137854 (eng)

A Review of Engine Seal Performance and Requirements for Current and Future Army Engine Platforms: технич. отчет / NASA; I. R. Delgado, M.P. Proctor. – TM2008-215161. – Hanover, 2008. – 23 p. doi.org/10.2514/6.2007-5734 (eng)

Future Heavy Duty Trucking Engine Requirements: технич. отчет / NASA; L. W. Strawhorn, V. A. Suski. – CR-174996. – Cleveland, 1985. – 168 p. (eng)

Blended Wing Body Concept Development with Open Rotor Engine Integration: технич. отчет / NASA; D. M. Pitera, M. De Haan, D. Brown, R. T. Kawai, S. Hollowell, P. Camacho, D. Bruns, B. K. Rawden. – CR2011- 217303. – Hanover, 2011. – 76 p. (eng)

Energy efficient engine compomnent development and integration program: технич. отчет / NASA; R.W. Bucy . – 3-20643. – Cleveland, 1981. – 338 p. (eng)

Connors, J. The engines of Pratt & Whitney : a technical history / J. Connors. – Reston, Virginia.: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., 2010. – 565 p. doi.org/10.2514/4.867293 (eng)

Cumpsty, N. Jet propulsion / N. Cumpsty. New York, United States of America.: Cambridge university press, 2003. – 321 p. doi.org/10.1017/CBO9780511809415 (eng)

Huenecke, K. Jet engine / K. Huenecke. – 6th impression. Shrewsbury, England.: Airlife Publishing Ltd, 2003. – 125 p. (eng)

Теория авиационных трехконтурных турбореактивных двигателей: монография / Терещенко Ю. М., Кулик Н. С., Ластивка И. А. идр.; под ред. Ю. М. Терещенко. – К.: Изд-во Нац. авиац. ун-та «НАУ-друк», 2010. – 116 с. (rus)

Tereshchenko Yu.M. Aerodynamic Factors of Influence on the Resonance Vibration of Gas Turbine Compressor Blades / Yu.M. Tereshchenko, E.V. Doroshenko, A. Tehrani, J. Abolhassanzade // Strength of Materials. – 2015. – №5(1). – с. 711-718. doi 10.1007/s11223-015-9708-1 (eng)

Триконтурний турбореактивний двигун: пат.87173 Україна: МПК F02K 3/00. / Терещенко Ю. М., Терещенко Ю. Ю., Панін В.В., Панін Ю. В., Гуз С.Ю.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – №а2007 06584; заявл. 12.06.2007; опубл. 25.06.2009, Бюл.№12. – 3 с. (ukr)

Жаропрочные стали и сплавы. Справочное издание / Масленков С.Б. М.: Металлургия, 1983, – 192 с. (rus)


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ