Системно-інформативна алгоритмізація процедури аналізу і оцінювання авіадиспетчерами небезпек порушень норм ешелонування

О. М. Рева, С. П. Борсук

Анотація


Враховуючи сталий і перманентний вплив людського чинника на безпеку авіаційних систем, обґрунтовано системно-інформативну алгоритмізацію самооцінки диспетчерами обслуговування повітряного руху небезпек порушень норм ешелонування повітряних суден, встановлених ІСАО для горизонтальної площини виконання польотів у просторі.  Розглянуто схему вирішення задачі управління, стадії прийняття рішень, ієрархію ризику в аеронавігаційних системах. Відомий алгоритм американських вчених І. Дженіса та Л. Манна було вдосконалено, з одного боку, з урахуванням, особливостей їх професійної діяльності, а, з іншого боку, - з урахуванням введених ІСАО якісних критерії оцінювання рівнів небезпек в авіаційних системах. Розглянута схема кроків і питань дозволить авіаційним диспетчерам здійснювати безперервний самоаналіз своїх дій в процесі прийняття рішень.


Ключові слова


аеронавігаційні системи; людський чинник; порушення норм ешелонування; алгоритм оцінювання небезпек; диспетчерський персонал

Посилання


Овчаров В. Человеческий фактор: вечные проблемы / В. Овчаров // Гражданская авиация, 1996. - № 11. - С. 18-21.

Рева А. Н. Человеческий фактор и безопасность полетов: (Проактивное исследование влияния): монография / А. Н. Рева, К. М. Тумышев, А. А. Бекмухамбетов ; науч. ред. А. Н. Рева, К. М. Тумышев. – Алматы, 2006.– 242 с.

Козлов В. В. Безопасность полетов: от обеспечения к управлению / В. В. Козлов. – М. : Оперативная Полиграфия, 2010. – 270 с.

Изучение роли человеческого фактора при авиационных происшествиях и инцидентах // Человеческий фактор : сборник материалов № 7. - Циркуляр ИКАО 240-АN/144. - Монреаль, Канада, 1993. - 76 с.

Человеческий фактор при управлении воздушным движением // Человеческий фактор: сборник материалов № 8. - Циркуляр ИКАО 241 – АN / 145. - Монреаль, Канада, 1993. - 51 с.

Основные принципы учета человеческого фактора в системах организации воздушного движения : Doc. ICAO 9758 – AN / 966. – Монреаль, Канада, 2000.

Безпека авіації / В. А. Бабак, В. П. Харченко, В. О. Максимов[та ін.]. – К. : Техніка, 2004. – 584 с.

Рева О. М. Модель проблемної ситуації в системах управління повітряним рухом / О. М. Рева, Г. М. Селезньов // Авіаційно-космічна техніка і технологія: наук.-техн. ж. – Х. : Національний аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2008. – № 6. – С.30-35.

Уточненная аналитическая модель описания проблемной ситуации в аэронавигационных системах / А. Н. Рева , С. П. Борсук, Б. М. Мирзоева, П. Ш. Мухтаров // Elmi məcmuələr: Jurnal Milli Aviasiya Akademiyasinin, - Baki, 2015. – Child № 17/3. – C. 24 31.

Губанов А. А. Введение в системный анализ : учеб. пособ. / А. А. Губанов, В. В. Захаров, А. Н. Коваленко ; науч. ред. Л. А. Петросян. - Л. : ЛГУ, 1988. - 288 с.

Камишин В. В. Методи системного аналізу у кваліметрії навчально-виховного процесу : монографія / В. В. Камишин, О. М. Рева. - К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – 270 с.

Гасов В. М. Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ. В 7 кн. - Кн. 1. Инженерно-психологическое проектирование взаимодействия человека с техническими средствами : практич. пособ. / В. М. Гасов, Л. А. Соломонов ; под ред. В. Н. Четверикова. – М. : Высшая школа, 1990. – 127 с.

Алгоритмізація самоаналізу авіадиспетчером процесів прийняття рішень в умовах ризику / Ю. Ю. Бірюков, І. А. Гасанов, Ш. Ш. Насиров, П. Ш. Мухтаров // «АВІА-2009»: м-ли ІХ Міжнар. наук.-техн. конф., - Київ, 21-23 вересня 2009 р., - К. : НАУ, 2009. – С. 15.21-15.24.

Jenis I. Decision Making: A psyche logical analysis of conflict, choice and complement / I. Jenis & L. Mann. – N.-Y. : Freе Press, 1977. – 500 p.

Стрелков Ю. К. Инженерная и профессиональная психология : учеб. пособ. / Ю. К. Стрелков. – М. : Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2001. – 360 с.

Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП): Doc. ICAO 9859 – AN / 474. – Изд-е 3-е. - Монреаль, Канада, 2013.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ