Оцінка ефективності методів ефективної ширини спектру та найбільшої інформаційної ваги основного тону в задачах ідентифікації та автентифікації аудіо сигналів

О.К. Юдін, Р.В. Зюбіна

Анотація


Визначено, що ідентифікація за голосом сприяє підвищенню надійності використання систем захисту критичної інформації. В результаті аналізу існуючих методів визначення частоти основного тону, обрано найбільш зручний метод визначення частоти основного тону, а саме метод спектрального гармонічного аналізу. Проведено оцінку ефективності розроблених методів ефективної ширини спектру та найбільшої інформаційної ваги основного тону в задачах ідентифікації аудіосигналів. В результаті експерименту проведеного для трьох груп мовних сигналів було визначено, що метод ефективної ширини спектру дозволяє визначити диктора з ймовірністю 100% : при значенні SNR 4,27 дБ для текстонезалежної ідентифікації та 5,29 дБ для текстозалежної в умовах, коли вхідний сигнал належить підмножині бази даних; якщо вхідний сигнал належить базі даних не розділеній на підмножини, то значення SNR складають 5,22 дБ і 5,26 дБ відповідно.


Ключові слова


частота основного тону; методи ідентифікації диктора; розпізнавання сигналів

Посилання


Yudin O., Frolov O., Ziubina R. Quantitative quality indicators of the invariant spatial method of compressing video data //Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T), 2015 Second International Scientific-Practical Conference. – IEEE, 2015. – С. 227-229. doi.org/10.1109/infocommst.2015.7357320

Юдін О. К., Фролов О. В., Бойко Ю. П. Організація систем підтримки прийняття рішень для управління в кризових ситуаціях //Наукоємні технології. – 2015. – Т. 27. – №. 3. – С. 244-249. doi.org/10.18372/2310-5461.27.9402

Хроматиди А. Ф. Исследование психофизиологического состояния человека на основе эмоциональных признаков речи //Таганрог: Диссертация на соискание уч. ст. к. т. – 2005. – №. 2005. – С. 154.

Юдін О. К., Зюбіна Р. В. Класифікація методів ідентифікації частоти основного тону //Наукоємні технології. – 2017. – Т. 33. – №. 1. doi.org/10.18372/2310-5461.33.11553


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ


Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/clients/client1/web1/web/c55bf3fc219b9610c2b8abde2d8ed171/sape.php' (include_path='.:/var/www/clients/client1/web1/web/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/adodb:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/phputf8:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/pqp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/smarty:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/clients/client1/web1/web/cache/t_compile/%%CC^CCB^CCBBF62B%%footer.tpl.php on line 125