ОСОБЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АЕРОПОРТУ

О.А. Тамаргазін, І.І. Ліннік

Анотація


Розглянуто змісти поняття процес керування з позицій особливостей його використання при аналізі функціонування сучасного аеропорту, як складної організаційно-технічної системи. Дано визначення основних категорій з теорії керування, які використовуються при створенні інформаційного поля в аеропорту з метою адаптації процесів керування до різних виробничих ситуацій. Розглянута роль і місце осіб, що приймають рішення, в процесі керування елементами аеропорту при досягнення як внутрішніх, так і зовнішніх цілей виробництва. Послідовність дій осіб, що приймають рішення, розглядається як з позицій повсякденної роботи аеропорту, так і з позицій формування керуючих дій у надзвичайних ситуація. В той же час процес керування в аеропорту розглядається з урахуванням його циклічності та необхідності виконання низки завдань з досягнення поставлених цілей паралельно.


Ключові слова


аеропорт; технологія виробництва; інформаційне поле; процес керування

Посилання


О'Коннор, Дж. Искусство системного мышления: Необходимые знания о системах и творческом походе к решению проблем /Джозеф О'Коннор и Иан Макдермотт. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 256 с. (rus)

Катулев, А.Н. Математические методы в системах поддержки принятия решений: Учеб. пособие / А.Н. Катулев, Н.А. Северцев. – М.: Высш. шк., 2005. – 311 с. (rus)

Кини, Р. Л., Райфа X. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения: Пер. с англ./Под ред. И. Ф. Шахнова. – М.: Радио и связь, 1981. – 560 с. (rus)

Мулен, Э. Кооперативное принятие решений: Аксиомы и модели: Пер. с англ. – М.: Мир, 1991. – 464 с. (rus)

Ногин, В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход. — 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 176 с. (rus)

Saaty, Thomas L. "The Analytic Network Process – Dependence and Feedback in Decision-Making: Theory and Validation Examples." Business Applications and Computational Intelligence. IGI Global, 2006. 360-387. Web. 3 May. 2017. doi:10.4018/978-1-59140-702-7.ch018 (eng)

Новиков, Д.А., Смирнов И.М., Шохина Т.Е. Механизмы управления динамическими активными системами. М.: ИПУ РАН, 2002. – 124 с. (rus)


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ