Стан, протиріччя й тенденції розвитку інформаційного поля забезпечення технологічних процесів в аеропорту

О. А. Тамаргазін, І. І. Ліннік, Л. В. Курбет

Анотація


Проведено аналіз сучасного стану інформаційного поля та його складових із забезпечення технологічних процесів в аеропортах. Розглянуто організаційно-нормативні, системотехнічні та технологічні елементи інформаційного поля в аеропорту. Проаналізовано стан та виявлені недоліки у забезпечені структурних підрозділів аеропортів сучасними інформаційними технологіями. Виявлені протиріччя при розвитку інформаційного поля в аеропорту дали змогу намітити шляхи вирішення їх за допомогою додання якісно нових властивостей інформаційним технологіям з метою забезпечення персоналу аеропорту несуперечливою і повною інформацією для прийняття обґрунтованих і своєчасних рішень у будь-якій реальній виробничій ситуації. У статті сформовано загальне наукове завдання, щодо визначення нормативних, організаційних та інженерно-технічних рішень, направлених на створення єдиної інформаційного поля в сучасному аеропорту з урахуванням потреб усіх суб’єктів діяльності.


Ключові слова


аеропорт; технологія виробництва; інформаційне поле; інформаційні технології

Посилання


Коваленко Е. А. Преодоление парадокса окупаемости информационных технологий на уровне организации / Е. А. Коваленко // «Россий-ский академический журнал». — 2013. — № 4 (Т. 26). — C. 23–25, doi:10.15535/10. (rus)

ISO/IEC 2382. Information technology — Vocabulary — Part 1-34. (eng)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1–99 Информаци-онная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть. 1. Базовая модель. (rus)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-4–99 Информаци-онная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 4. Основы адми-нистративного управления. (rus)

ГОСТ Р ИСО 8648–98 Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Внутренняя организация сетевого уровня. (rus)


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ