Оптимізація парку повітряних суден авіапідприємства

Р. М. Салімов, М. В. Олег

Анотація


У статті обґрунтований і сформульований метод визначення необхідного типу повітряного судна для конкретного маршруту, заснованого на розробленому алгоритмі вибору найкращого варіанта із застосуванням симплекса-методу. Запропонована критеріальна оцінка структури необхідного парку повітряних судів дозволяє проаналізувати велику кількість варіантів комбінацій характеристичних параметрів з використанням апробованих методів дослідження: методу найменших квадратів, регресійного аналізу, факторного аналізу, лінійного програмування, економічного аналізу. Розроблена методика визначення структури потрібного парку повітряних судів на заданих маршрутах руху враховує наявність обмеженого обсягу вихідних даних про взаємозв'язок і взаємовплив виділених характеристик авіатранспортної системи, що припускає використання узагальнених статистичних даних або прогнозованих розв'язків. Сумарна похибка у цьому випадку приводить до втрати чіткості граничних значень розподілу за маршрутами.


Ключові слова


повітряне судно; авіапідприємство; льотно-технічні характеристики; потенціал

Посилання


Методика экономической оценки пассажир-ских самолетов: учебное пособие./ А. Д. Припад-чев, Н. З. Султанов, Т. Н. Шаталова, О. А. Тихонова. — Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009. — 126 с.

Проектирование самолётов: учебник для ву-зов / С. М. Егер [и др.]; под ред. С. М. Егера; науч. предисловие А. М. Матвеенко, М. А. Погосяна, Ю. М. Шустрова. — 4-е изд.: Репр. воспр. текста изд. 1983. — М. : Логос, 2005. — 648 с.

Дракин, И. И. Основы проектирования без-пилотных ЛА с учётом экономической эффектив-ности / И. И. Дракин. — М. : Машиностроение, 1973. — 224 с.

Alexander T. Wells, Seth B. Young. Airport Planning & Management. 5th Edition. McGraw-Hill. doi:10.1036/0071436065.

Hamdy A. Taha, Operations Research: An Intro-duction (7th Edition) / А. Хэмди. — М. : Издатель-ский дом «Вильямс», 2005. — 912 c. doi:10.2307/2583144


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ