Еволюційний підхід до управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-процесів

О. В. Чала

Анотація


У статті запропоновано підхід до управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-процесів, що поєднує каскадну та еволюційну стратегії з урахуванням рівня зрілості таких процесів. Даний підхід базується на розробленому принципі еволюційного управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-процесів. Принцип еволюційного управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-процесів полягає в поєднанні цілеспрямованого удосконалення такого процесу шляхом доповнення його рівня знань під час виконання контекстно-орієнтованими правилами та обмеженнями запуску послідовностей дій, які отримані в результаті екстерналізації персональних знань та досвіду, що були використані виконавцями при управлінні ЗБП, а також реінжинірингу ЗБП у випадку недосягнення при удосконалені процесу заданих показників ефективності. Це дає можливість сформувати методологічні основи для автоматизації безперервного поліпшення знання-ємних бізнес-процесів шляхом включення до моделі екстерналізованих знань виконавців , а також перепроектування цих процесів в умовах кардинальної зміни апріорно визначених вимог.


Ключові слова


знання-ємний бізнес-процес; інтелектуальний аналіз процесів; процесне управління; життєвий цикл

Посилання


Vom Brocke J. Handbook on Business Process Management 1. Introduction, Methods, and Informa-tion Systems / J. Vom Brocke, M. Rosemann. — Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015. — 709 p. doi:10.1007/978-3-642-45100-3 (eng).

Weske М. Business Process Management: Con-cepts, Languages, Architectures / M. Weske. — 2nd ed. — Presented at Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012. — 403 p. doi.org/10.1007/978-3-642-28616-2_2 (eng).

Gronau N. A. Proposal to Model Knowledge in Knowledge-Intensive Business Processes / N. Gronau, C. Thim, A.Ullrich, G. Vladova, E. Weber // BMSD 2016. 20–22 June, Rhodes, Greece. Volume 16. — Р. 98–103 doi.org/10.5220/0006222600980103 (eng).

Langley G. J., Moen, R. D., Nolan, K. M., Nolan, T. W., Norman, C. L., Provost, L. P., The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance. — Jossey-Bass, 2009. — 512 р. ISBN: 9780470192412 (eng).

Qingyu Zhang, Mei Cao, Business process reengineering for flexibility and innovation in manu-facturing/ Qingyu Zhang, Mei Cao // Industrial Man-agement & Data Systems. — 2002. — Vol. 102 Iss: 3, Р. 146–152 doi: 10.1108/02635570210421336 (eng).

Van der Aalst W. M. P. Process Mining: Dis-covery, Conformance and Enhancement of Business Processes / W. M. P. Van der Aalst. — Springer Berlin Heidelberg, 2011. — 352 p. doi:10.1007/978-3-642-19345-3 (eng).

Van der Aalst W. M. P. Process Mining in the Large: A Tutorial / W. M. P. Van der Aalst // Business Intelligence. — Springer Science + Business Media, 2014. — P. 33–76. doi:10.1007/978-3-319-05461-2_2

Bayona Luz Sussy, Process Deployment in a Multi-site CMMI Level 3 Organization: A Case Study/ Bayona Luz Sussy, Calvo-Manzano Jose Antonio, Cu-evas Gonzalo, San Feliu Tomás,Sánchez Angel // Computer and Information Science, Series Studies in Computational Intelligence. — 2008. — Volume 131, Р. 147–156 doi 10.1007/978-3-540-79187-4_13 (eng).

Левыкин В. М. Выделение контекстно-процедурных зависимостей знание-ёмкого бизнес-процесса на основе анализа логов // В. М. Левыкин, О. В. Чалая // Технологический аудит и резервы производства. — 2016. — № 6/1(32). — С. 43–49. DOI: 10.15587/2312-8372.2016.86220.

Bhattacharya K. Artifact-centered operational modeling: Lessons from customer engagements / K. Bhattacharya, N. S. Caswell, S. Kumaran, A. Nigam, F. Y. Wu // IBM Systems Journal. — 2007. — Vol. 46, № 4. — P. 703–721. doi:10.1147/sj.464.0703 (eng).


Повний текст: Без заголовку

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ