Оцінка ефективності оптимізованої криптосистеми Гентрі з умови забезпечення конфіденційності інформації

А. В. Ільєнко

Анотація


У статті вперше визначено особливості функціонування оптимізованої криптосистеми Гентрі. Проведено аналіз існуючих гомоморфних систем шифрування інформації та на основі проведеного аналізу виділено переваги і недоліки сучасних алгоритмів. В результаті визначено особливості застосування гомоморфних криптосистем при забезпеченні цілісності та конфіденційності інформаційних ресурсів, їх класифікація та властивості. Проведений аналіз дозволив сформувати подальші шляхи оптимізації криптографічного алгоритму Гентрі, а також перспективи його використання при здійсненні хмарних обчислень. Оптимізований  алгоритм Гентрі забезпечує значно вищу криптостійкість за рахунок додаткового шифрування сеансового ключа. Проведена оцінка ефективності оптимізованого криптографічного методу Гентрі з умов забезпечення конфіденційності інформації проводилася на основі міжнародного стандарту ISO 14756 «Information technology. Measurement and rating performance evaluation software systems».


Ключові слова


захист інформації, гомоморфне шифрування, криптосистема, конфіденційність

Посилання


Чунарьова А. В., Миколишин Д. М. Аналіз сучасних алгоритмів гомоморфного шифрування. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_NPE_2014/Informatica/4_166663.doc.htm

Чунарьова А. В. Практичні схеми реалізації алгоритмів електронного цифрового підпису // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні: наук.-техн. зб. — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — № 1 (25). — C. 81–88.

Чунарьова А. В. Сучасні методи гомоморф-ного шифрування інформаційних ресурсів // Пра-вове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні: наук.-техн. зб. — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — № 2 (30). — С. 52–57.

Gentry C. Implementing Gentry’s Fully-Homomorphic Encryption Scheme. — URL: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-20465-4, doi.org/10.1007/978-3-642-20465-4_9. (eng)

Жиров А. О. Безопасные облачные вычис-ления с помощью гомоморфной криптографии / А. О. Жиров, О. В. Жирова, С. Ф. Кренделев // Безопасность информационных технологий. — М., 2013. — № 1. — С. 6–12.

Буртыка Ф. Б. Методы полностью гомо-морфного шифрования на основе матричных полиномов / Л. К. Бабенко, Ф. Б. Буртыка, О. Б. Макаревич, А. В. Трепачева // Вопросы кибербезопасности. — 2015. — № 1(9), doi.org/10.15514/ispras-2014-26(5)-5. (rus).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ