Теоретичні та практичні аспекти побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів

C. C. Бучик, О. К. Юдін

Анотація


У  статті викладені теоретичні та практичні аспекти побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів з посиланням на власні авторські оригінальні розробки у розрізі визначеної загальної концепції проведених досліджень. Визначено протиріччя між наявними державними інформаційними ресурсами і нормативно-правовими, організаційними та інженерно-технічними напрямками їх захисту, та як наслідок, наявність недосконалої системи оперативного управління та захисту інформаційних ресурсів держави на основі організації системи мінімізації ризиків державних інформаційних ресурсів та формування динамічного комплексу функціональних профілів захищеності. З наявного протиріччя показана науково-прикладна проблема: підвищення ефективності системи оперативного управління та захисту інформаційних ресурсів держави на основі організації системи мінімізації ризиків державним інформаційним ресурсам та формування динамічного комплексу функціональних профілів захищеності. Узагальнені отримані наукові результати є практичною базою для побудови та захисту українського сегмента вузлів інформаційно-телекомунікаційних систем дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів.

Ключові слова


державні інформаційні ресурси, метод «подвійної трійки захисту», класифікація загроз, нормативно-правове спрямування, організаційне спрямування, інженерно-технічне спрямування, ідентифікатор об’єкта, ризик, інформаційно-телекомунікаційна система

Посилання


Юдін О. К. Державні інформаційні ресурси. Методологія побудови класифікатора загроз: монографія / О. К. Юдін, С. С. Бучик. — К. : НАУ, 2015. — 214 с.

Information Security Management — Specification With Guidance for Use: ISO/IEC 27001 : 2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=54534.

Юдін О. К. Концептуальна модель інформа-ційної безпеки державних інформаційних ресурсів / О. К. Юдін, С. С. Бучик // Наукоємні технології. — 2014. — № 4 (24). — С. 462–466, DOI: 10.18372/2310-5461.24.7518.

Юдін О. К. Принципи побудови комплекс-ної системи захисту державних інформаційних ресурсів / О. К. Юдін, С. С. Бучик // Наукоємні технології. — 2015. — № 1 (25). — С. 15–20, DOI: 10.18372/2310-5461.25.8216.

Юдін О. К. Аналіз класифікацій типів сис-тем захисту інформації / О. К. Юдін, С. С. Бучик // Проблеми інформатизації та управління. — 2015. — № 3 (51). — С. 116–125.

Юдін О. К. Загальна модель формування системи захисту державних інформаційних ресур-сів / О. К. Юдін, С. С. Бучик, О. В. Фролов // Нау-коємні технології. — 2015. — № 4 (28). — С. 332–337, DOI: 10.18372/2310-5461.28.9678.

Юдін О. К., Бучик С. С. Система термінів та визначень методології захисту державних інформаційних ресурсів / О. К. Юдін, С. С. Бучик // Безпека інформації. — 2016 — №3 (18). — С. 107–114, DOI: 10.18372/2225-5036.22.11100.

Бучик С. С. Теоретичні основи аналізу ри-зиків дерева ідентифікаторів державних інформа-ційних ресурсів / С. С. Бучик // Наукоємні технології. — 2016. — № 1 (29). — С. 70–77, DOI: 10.18372/2310-5461.29.10091.

Бучик С.С. Методологія аналізу ризиків де-рева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів / С. С. Бучик // Захист інформації. — 2016 — №1 (18). — С. 81 — 89, DOI: 10.18372/2410-7840.18.10116.

Бучик С. С. Теоретичні основи визначення стандартних функціональних профілів захищеності автоматизованої системи від несанкціонованого доступу / С. С. Бучик, С. В. Мельник // Наукоємні технології. — 2016. — № 2 (30). — С. 195–205, DOI: 10.18372/2310-5461.30.10564.

А. с. 66492 Україна. Комп’ютерна програма. Інформаційна система визначення функціона-льного профілю захищеності автоматизованої сис-теми від несанкціонованого доступу / С. С. Бучик, С. В. Мельник (Україна). — № 67055; заявл. 10.05.16.

Юдін О. К. Технологія побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів дер-жавних інформаційних ресурсів на основі ризик-менеджменту / О. К. Юдін, С. С. Бучик // Захист інформації. — 2016 — №2 (18). — С. 107–114, DOI: 10.18372/2410-7840.18.10589.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ