Двохієрархічне структурне слотування для підвищення цілісності інформації в телекомунікаційних системах

В. В. Бараннік, С. А. Підлісний, Т. І. Олешко

Анотація


У статті проводиться обґрунтування проблеми забезпечення цілісності державного відеоінформаційного ресурсу для сучасних методів обробки зображення в державних установах. Проводиться аналіз існуючих технологій локалізації помилки в процесі відновлення зображення. З метою забезпечення позиціонування ів пропонується розробити метод вирівнюючого перерозподілу для статистичних кодів. При формуванні кодових конструкцій фіксованої довжини (слотів) враховується структурна характеристика послідовності двійкових елементів. У зв'язку з особливістю формування біноміальних кодів пропонується проводити структурне слотування за двохієрархічною схемою. Обґрунтовується локалізація розповсюдження помилки відновлення в межах множини послідовності двійкових елементів, що мають певні структурні характеристики. Пропонується використовувати особливість формування останнього біноміального коду для позиціонування трансформанти в умовах проведення кібератак. Таким чином розроблено метод двохієрархічного структурного слотування з перерозподілом кодів змінної довжини, що дозволяє підвищити цілісність державного відеоінформаціного ресурсу. Визначено науково-прикладний напрямок дослідження: зменшення часових витрат на обробку зображення з урахуванням структурних особливостей кодового потоку та шляхи підвищення конфіденційності державного відеоінформаційного ресурсу при біномінальному кодуванні.


Ключові слова


державний відеоінформаційний ресурс; біноміальне кодування; інформаційна безпека; структурне слотування; телекомунікація

Посилання


Баранник В. В. Обоснование значимых угроз безопасности видеоинформационного ресу-рса систем видеоконференцсвязи профильных систем управления / В. В. Баранник, А. В. Власов, С. А. Сидченко, А. Э. Бекиров // Информационно-управляющие системы на ЖД транспорте, 2014. — №3. — С. 24–31.

Бараннік В. В. Модель загроз безпеки відеоінформаційного ресурсу систем відеоконфе-ренцзв’язку / В. В. Бараннік, А. В. Власов, Р. В.Тарнополов // Наукоємні технології, 2014. — № 1 (21). — С. 55–60, dx.doi.org/10.18372/2310-5461.21.6056. (ukr)

Barannik V. Creation of the rule of formation of positional structural and weight numbers in the conditions of codes formation with given length / V. Barannik, A. Krasnorutskij // Безпека інформації, 20(1), 62–65. doi:10.18372/2225-5036.20.6582. (eng)

Barannik V.V. The analysis of the use of technologies of error resilient coding at influence of an error in the codeword / V. V. Barannik, S. A. Podlesny, K. Y. and A. Bekirov // 2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET), doi.org/10.1109/tcset.2016.7451965. (eng)

Barannik V. V. Method of increasing availability and antegrity of video information resources / V.V. Barannik, R. І. Akimov, A. V. Vlasov // XIIth International Conference “Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science”, TCSET’2014, Lviv: 2014. — P. 532.

Бараннік В. В. Обґрунтування підходу щодо створення технології кіберзахисту відеоінформа-ційного ресурсу в інфокомунікаційному просторі / В. В. Бараннік, С. А. Підлісний // Наукоємні технології? 2016. — №1 (29), doi.org/10.18372/2310-5461.29.10097. (ukr)

Barannik V. V. The ensuring the integrity of information streams under the cyberattacks action / Vladimir Barannik, Sergey Podlesny, Andrey Krasnorutskyi, Alexander Musienko and Viktoria Himenko // 2016 IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS), doi.org/10.1109/ewdts.2016.7807752. (eng)

Метод повышения информационной безопасности в системах видеомониторинга кризисных ситуаций / В. В. Баранник, Ю. Н. Рябуха, // Монография. — Черкассы, 2015. — 143 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ