Спосіб визначення кількості інформації з урахуванням фактору її старіння

О. К. Юдін, М. А. Стрельбіцький

Анотація


На стадії модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем суб’єктів національної безпеки України виникає завдання забезпечення надійності інформації при спільному використанні загального поля даних. З метою оцінки ймовірності порушення властивостей інформації необхідно визначити її кількість при надходженні в складову відомчої системи. В статті наведено спосіб визначення кількості  інформації яка надходить в інформаційно-телекомунікаційну систему з урахуванням фактору її старіння.


Ключові слова


кількість інформації, старіння інформації

Посилання


Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 23 листопада 2015 р. № 1189 р «Про схвалення Стра-тегії розвитку Державної прикордонної служби». Урядовий кур’єр від 25.11.2015. — № 220.

Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 28 жовтня 2015 р. № 1149 р. «Про схвалення Концеп-ції інтегрованого управління кордонами». Урядовий кур’єр від 11.11.2015. — № 210.

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 4 берез-ня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору без-пеки і оборони України». Урядовий кур’єр від 18.03.2016. — № 52.

Стрельбіцький М. А. Прикордонний інформа-ційний ресурс: визначення поняття. Сучасні інформа-ційні технології у сфері безпеки та оборони. —№ 1(25), 2016.

Грицюк Ю. І., Грицюк П. Ю. Сучасні проблеми наукового оцінювання якості прикладного програм-ного забезпечення / Науковий вісник НЛТУ України, 2015. — Вип. 25.7.

Стрельбіцький М. А. Визначення показника уразливості даних в інформаційно-телекомунікацій-них системах на стадії модернізації: збір. наукових праць Військового інституту Київського національно-го університету імені Тараса Шевченка. — К. :

ВІКНУ, 2016. — Вип. № 51. — 241 с.

Ландэ Д. В. Основы интеграции информацион-ных потоков: монография / Д. В. Ландэ. — К. : Инжи-ниринг, 2006. — 240 с.

Деревяшко В. В. Влияние фактора старения информации на ее ценность для организации. Эконо-мические науки. 62.1 (2010). — С. 425–427.

Катеринчук І. С., Криворучко В. Я. Математичні моделі оцінки й алгоритми оптимізації значень параметрів системи прикордонного контролю у пунктах пропуску: збір. наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького № 52, 2010. Серія: військові та технічні науки.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ