PROBLEMS OF UNAUTHORIZED INTERFERENCE TO THE WORK OF UAV AND METHODS OF ITS SOLVING

I. O. Kozliuk, D. І. Bakhtiiarov, O. Y. Lavrynenko, І. V. Tretiak

Анотація


Дана стаття присвячена досить актуальній тематиці - дослідженню безпілотних літальних апаратів (БПЛА). В даній науковій праці показано структурну схему БПЛА, наведена інформація про переваги, перспективи та способи застосування БПЛА в різних сферах життя. Проаналізовано основні способи несанкціонованого доступу до програмного забезпечення і керування. Продемонстровано приклади несанкціонованого втручання у роботу системи керування БПЛА і запропоновано можливі рішення захисту БПЛА. Проаналізовано апаратуру, що дає можливість виявляти перебування БПЛА на певній території і повідомляти про це. Подається до розгляду перелік розроблюваних безпечних способів протидії безпілотним літальним апаратам. Розглянуто питання вітчизняних військових безпілотних літальних апаратів, які стають  важливішими з кожним днем. Проаналізовано типи можливих атак і виявлено, що основним захистом залишається криптографічна система захисту каналу керування БПЛА. Дана стаття дозволяє заглибитися в проблеми і переваги викликані новою безпілотною літальною технікою, зрозуміти серйозність проблем і перспектив, можливість розвитку і досліджень в цьому напрямку.


Ключові слова


БПЛА – безпілотний літальний апарат; завадостійке кодування; спуфінг; шифрування

Посилання


Дилевский А. С. Взлом дронов [Електронний ресурс] / А. С. Дилевский. — 2015. — Режим доступу: https://habrahabr.ru/company/neuronspace/blog-/254685/.

Дилевский А. С. Фильтрация пакетов, firewall и маскарадинг в Linux [Електронний ресурс] / А. С. Дилевский // Unixoid. — 2014. — Режим доступу: http://www.fima.net/masquerade_page5.html.

Navrotskyi D. Cryptographic system of protection UAVs communication channels against illegal intrusion Ukrainian Scientific Journal of Information Security, 2014, vol. 20, issue 3. — Р. 248–252. —[Електронний ресурс]. — Режим доступу http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecuri-ty/article/viewFile/7551/8607.

Anne Ju 'Spoofed' GPS signals can be countered, researchers show Cornell Chronicle [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Cornell Univercity. — Режим доступу: http://news.cornell.edu/stories/2012/07/ researchers-counter-gps-spoof-attacks.

Бахтіяров Д. І. GPS spoofing як засіб перехоплення керування Безпілотним літальним апа-ратом / Д. І. Бахтіяров // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Аеронавігаційні системи. Електроніка та аерокосмічні системи управління: тези доповідей ХIV міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 2–3 квітня 2014 р. — К. : НАУ, 2014. — С. 125.

Савеленко О. К. Способи ослаблення IP-спу-фінг атаки / О. К. Савеленко. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: збірник тез доповідей науково-практичної конференції, Кіро-воград, 4 грудня 2014 р. — 2014. — С. 173–174.

Как украинские военные используют беспилотники: С помощью «Фурии» уничтожили ЗРК «Стрела». — [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Сегодня.UA. — 2015. — Режим доступу: http://www.seg-odnya.ua/ukraine/kak-ukrainskie-voennye-ispolzuyut-bes-pilotniki-s-pomoshchyu-furii-unichtozhili-zrk-strela-10-653312.html.

Основы криптографии: учеб. пособие / А. П. Алферов, А. Ю. Зубов, А. С. Кузьмин, А. В. Черемушкин. — М. : Гелиос, 2001. — 479 с.

Математичні основи криптоаналізу: навч. посібник / С. О. Сушко, Г. В. Кузнецов, Л. Я. Фо-мичова, А. В. Корабльов. — Д. : Національний гірничий університет, 2010. — 465 с.

Бахтіяров Д. І. Аналіз ефективності комплексного застосування заходів завадозахищеності для підвищення стійкості функціонування засобів керування БПЛА / Д. І. Бахтіяров, І. О. Козлюк // Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM: тези доповідей науково-технічної конференції; м. Київ, 17–19 листопада. — К. : НАУ, 2014. — С. 50.

Бахтіяров Д. І. Дослідження методів побудови захищених каналів управління БПЛА / Д. І. Бахтіяров // Матеріали ХII міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2015». — К. : НАУ, 2015. — С. 151.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ