СИРОВИННИЙ ПОТЕНЦІАЛ РИЖІЮ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОМПОНЕНТІВ МОДИФІКУВАННЯ СКЛАДУ АВІАЦІЙНОГО ПАЛИВА

С. В. Бойченко, А. В. Яковлева, А. В. Бондарук

Анотація


У даній статті описано основні екологічні проблеми, пов’язані з використанням традиційних авіаційних палив. Розглянуто доступні на сьогодні сировинні ресурси, що можуть застосовуватися для виробництва біопалив. Визначено вимоги, які мають задовольняти альтернативні авіаційні палива, що розробляються та використовуються сьогодні в світі. Показано можливість зниження викидів деяких відпрацьованих газів повітряних суден на прикладі авіаційних біопалив отриманих з рослинної жировмісної сировини. Проаналізовано сучасний стан та перспективи виробництва авіаційного біопалива в Україні. Окреслено потенціал використання рижію, як сировини для отримання альтернативних авіаційних палив, наведено технологічну схему його переробки. З метою оцінки перспективи використання рижію як сировини для виробництва компонентів авіаційного палива був проведений SWOT-аналіз.


Ключові слова


Авіаційні палива; альтернативні біопалива; сировина для біопалива; повітряне судно; рижій посівний.

Посилання


Яковлєва А. В. Застосування біопалив для повітряно-реактивних двигунів з метою покращення їх екологічних характеристик / А. В. Яковлєва, С. В. Бойченко //Авиационно-космическая техника и технология. — 2012. — № 7. — С. 60–64.

Hileman J. I. Near-Term Feasibility of Alternative Jet Fuels / J. I. Hileman, H. M. Wong, I. Waitz. — Santa Monica, California: RAND Corporation, 2009. — 120 p.

Яковлєва А. В. Дослідження властивостей олій як сировини для одержання компонентів авіаційного біопалива / А. В. Яковлєва // Вопросы химии и химической технологии 4 (2013). — С. 86–93.

Вовк О. О. Сучасний стан забезпеченості авіаційної галузі України паливами для повітряних суден / О. О. Вовк, А. В Яковлєва, Т. Л. Овчаренко // Наукоємні технології. — 2013. — № 3. — С. 258–262.

Дебаков B. A. Биотопливо / B. A. Дебаков // Биотехнология. — 2008. — № 1. — C. 3–14.

Демидась Г. І. Рижій посівний — олійна культура альтернативна ріпаку ярому для виробництва біодизеля / Г. І. Демидась, Г. П. Квітко, Н. Я. Гетман // Збірник наукових праць ВНАУ. — Вінниця: 2011. — Вип. 8 (48). — С. 3–8.

Семенишин Є. М. Кінетика екстрагування олії з насіння рижію посівного / Є. М. Семенишин, Р. В. Стадник, Х. М. Онисько // Вісник Національ-ного університету «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. — 2014. — № 787. — С. 337–343.

Козленко О. М. Стабільність та пластичність олійних культур в умовах Правобережного Лісостепу / О. М. Козленко // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». — 2010. —Вип. 4. — С. 137–142.

Muśnicki Cz. Lnicznik siewny, lnianka albo rydz to ta sama roślina / Cz. Muśnicki // Top Agrar Polska. — 2007. — № 4. — 6 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ