ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА СИГНАЛІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ДЛЯ ПАРИ ТЕРТЯ 30ХГСА - Д16

Віталій Володимирович Токарук, Оксана Олександрівна Мікосянчик, Рудольф Георгійович Мнацаканов, Анатолій Павлович Кудрін

Анотація


Розглянуто механізми структурної пристосованості контактних поверхонь при терті в залежності від твердості контртіла в парі тертя. Встановлено, що скорочення періоду припрацювання по зміні усередненої потужності акустичної емісії обумовлено інтенсифікацією механо-фізико-хімічних процесів при зростанні температури в триботехнічному контакті, що забезпечує перехід трибосистеми в стан структурної пристосованості з мінімальною дисипацією енергії.


Ключові слова


структурна пристосованість; акустична емісія; коефіцієнт тертя; знос; припрацювання; критерій Пеклє

Посилання


Вибір інформативних параметрів акустичної емісії для структурної побудови ав-томатизованої системи контролю процесів зношування / В. М. Стадниченко, М. Г. Стад-ниченко, Р. М. Джус, Л.Ю. Чотій // Вопросы проектирования и производства конструк-ций летательных аппаратов. Сб. науч. тр. Нац. аэрокосмич. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», Харьков: НАКУ. – 2003. – Вып. 34 (3). – С. 96-103.

Фадин Ю.А. Применение акустической эмиссиии для оценки массового износа / Ю.А. Фадин// Трение и износ. – 2008. – Т.29, №1. – С.29-32.

Колубаев Е.А. Анализ акустической эмиссии при трении скольжения высокомар-ганцовистой стали/ Е.А. Колубаев, А.В. Колубаев, О.В. Сизова // Письма в ЖТФ. – 2010. – Том 36, вып. 16. – С.55-61.

Маленко П. И. Исследование методом акустической эмиссии поверхностей тре-ния в условиях смазывания/ П. И. Маленко // Конденсированные среды и межфазные границы. – 2011. – Том 13, № 2. – С. 164—171.

Применение акустической эмиссии для исследования изнашивания хрупких ма-териалов/ О.С. Кузнецова, С.В. Сычёв, Ю.А. Фадин, С.Г. Чулкин // Научно-технические ведомости СПбПУ. Естественные и инженерные науки. – 2012. –№. 3-2 (154). – С.174-177.

Стадниченко В.Н. Автоматизированная система трибодиагностики / В.Н. Стадниченко // Проблеми тертя та зношування. – 2006. – Вип. 46. – С.51-63.

Filonenko S.F., Stadnychenko V.M. Definition of contact stress in friction units on the basis of the acoustic emission method / S.F.Filonenko, V.M. Stadnychenko // Aviation. – 2009. – v.13, №3. – P.72-77.

Костецький Б.И., Колесниченко Н.Ф. Качество поверхности и трение в машинах / Костецький Б.И., Колесниченко Н.Ф. – К.: Техника, -1969. – 214 с.

Дроздов Ю. Н. Противозадирная стойкость трущихся тел / Ю. Н. Дроздов, В. Г. Арчегов, В. И. Смирнов. – М.: Наука, 1981. – 275 c


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована