ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДИСПЕРСНОГО КАРБІДНОГО НАПОВНЮВАЧА НА ТРИБОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ФЕНІЛОНУ С-2

Олександр Іванович Буря, Анна – Марія Вадимівна Томіна, Єлизавета Едуардівна Литвинова

Анотація


В статті розглянуто як впливає вміст титано-вольфрамо-кобальтового твердого сплаву на трибологічні властивості композиційних матеріалів на основі ароматичного поліаміду фенілон марки С-2. Встановлено, що введення дисперсного наповнювача призводить до зменшення інтенсивності лінійного зношування та показника абразивного стирання фенілону на 30-90 та 22-45%. Встановлено, що оптимальним комплексом властивостей (низьким зношуванням, високою твердістю) володіє композит що містить 3 мас.% карбіду. В результаті чого, його можна рекомендувати для виготовлення деталей автомобілів, дорожніх та сільськогосподарських машин, які працюють в агресивних умовах, при підвищених температурах та змінних навантаженнях.


Ключові слова


ароматичний поліамід; фенілон С-2; твердий сплав; карбід; інтенсивність лінійного зношування; показник абразивного стирання; коефіцієнт тертя; мікротвердість

Посилання


В.Е. Юдин Полимерные композиционные материалы: разработка, свойства и перспективы применения [Електронний ресурс]: В.Е. Юдин. – Режим доступу: http://kargin.msu.ru/files/yudin.pdf

Перспективы использования полимерных композиционных материалов / [И.В. Коринько, Н.П. Горох, А.Н. Коваленко, В.В. Тимошенко, Ю.В.Ярошенко] / Коммуналь-ное хозяйство городов. Научно-технический сборник №67. С. 56-64.

Высокопрочные полимерные композиционные материалы / Д.В.Кочуров //Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 5

Трибологические отказы дорожно-строительных машин [Р.М. Мухаметшинa] - Известия Самарского научного центра Российской академии наук, - т.18 - №1(2), 2016. – С. 252-255.

Ефективні засоби підвищення довговічності та відновлення деталей обладнання рибопереробних виробництв / В.В. Мануілов, О.Д. Сушков, Ю.Г. Сухенко [та ін.] // Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". – Луцьк. - 2012. – №39. – С. 107-110.

Сафин В.Н. Композиционные материалы: текст лекций / В.Н. Сафин. – Челя-бинск: Издательский центр ЮУрГУ.- 2010. – 36 с.

Богодухов С.И. Курс материаловедения в вопросах и ответах: учебное пособие. /Богодухов С.И., Гребенюк В.Ф., Синюхин А.В. – М.: Машиностроение, 2003. – 256 с.

Полимерные композиционные материалы триботехнического назначения на ос-нове политетрафторэтилена /[А.А. Охлопкова, П.Н. Петрова, С.Н. Попов, С.А. Слепцова] / Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2008.- т. LII, № 3. – С. 147-152.

Что такое карбиды, их роль в производстве и свойства / [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://stanok.guru/cvetnye-metally-i-splavy/chto-takoe-karbidy-ih-rol-v-proizvodstve-i-svoystva.html.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована