ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

О. М. Вовк, Т. А. Ковальчук

Анотація


Ефективне управління кадровим потенціалом є важливим стратегічним напрямком кожної компанії та засобом досягнення конкурентних переваг. Нові підходи до вирішення проблем управління кадровим потенціалом потребують вивчення всієї системи управління підприємством.

Ключові слова


кадровий потенціал; система управління; розвиток підприємства;

Посилання


Верхоглядова Н.І. Управління трудовим потенціалом підприємств / Н.І.Верхоглядова,

Н.А.Іваннікова, О.В.Лавріченко. – К.:Пороги,2007. – 284 с.

Гречаний В. Роль соціально - психологічних чинників у прийнятті ефективних

управлінських рішень // Економіка АПК. - 2008. - №8.

Дудар А.П.Менеджмент людських ресурсів у сфері обігу / А.П.Дудар –

Сімферополь:Таврія,2002. – 287 с.

Онищенко Е.К. Кадровий потенціал та його місце в структурі потенціалу підприємствА//

Економіка менеджмент підприємництво. Збірник наук праць Східноукраїнський національний

університет імені Володимира Даля. - № 23 (ІІ) / 2011.

Савченко М.В. Управління економічним потенціалом промислових підприємств: дис..

канд.. екон. Наук / М.В.Савченко. – Х., 2004 – 185 с.

Смоляр Л.Г. Дослідження тенденцій розвитку кадрового потенціалу на промислових

підприємствах України/ Л.М. Смоляр// Економіка & держава-2008-№5.

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/

Парубець О.М. Траєкторії взаємодії й розвитку транскордонних транспортних мереж /

Сич Є.М., Парубець О.М. // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник

наукових праць. – Київ: НАУ, 2012. – Випуск 33. − С. 208-219.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована