ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ЇЇ ОЦІНКИ

О.П. Овсак, Л.В. Бараніченко

Анотація


 Вдосконалений методичний інструментарій оцінки ефективності реструктуризації підприємств. Запропонована система критеріїв оцінки ефективності реструктуризації та розроблений відповідний алгоритм оцінки з виокремленням часткових та загального ефекту.

 Усовершенствован методический инструментарий оценки эффективности реструктуризации предприятий. Предложена система критериев оценки эффективности реструктуризации и разработан соответствующий алгоритм оценки частичных и общего эффекта.

 Improved are methodical instruments of effectiveness evaluation of enterprise restructing. Proposed are evaluation criteria system of restructing and the evaluation logic with local and general effects appointment.


Ключові слова


реструктуризація; ефект; підприємство; реструктуризация; эффект; предприятие; restructuring; effect; enterprise

Посилання


Геєць В.М. Перехідна економіка. – К.: Вища школа, 2003. – 591 с.

Гарафонова О.І. Організаційні аспекти процесів реструктуризації // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 11 / Відп. ред. С.І. Дем’яненко. – К.:КНЕУ, 2003. – 292с. – С.58-65.

Градов А. П. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под общ. ред. Б. И. Кузина.- СПб.: Специальная литература, 2003.- 398 с.

Бабій І.В. Моделі і методи реструктуризації та стабілізації підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2010.–№6.–С. 84-89.

Прушківський В.Г. Моделі процесів реструктуризації промислових підприємств регіону // Інвестиції: практика та досвід.– 2008.– №3. – С. 29–33.

Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент. Учебник/ Ильенкова С. Д.; Гохберг Л. М.; Ягудин С. Ю. под ред. С. Д. Ильенковой, – М.: Юнити, 1997 г. – 353с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована