СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

С.Г. Мізюк, М.В. Глухенька

Анотація


 Проаналізовано сутність та систему економічної безпеки підприємств міського електричного транспорту.

 Проанализированы сущность и систему экономической безопасности предприятий городского электрического транспорта.

 The essence of the system and the economic security of urban electric transport.


Ключові слова


економічна безпека; специфічні складові; підприємство міського електричного транспорту; экономическая безопасность; специфические составляющие; предприятие городского электрического транспорта; economic security

Посилання


Економіка підприємства: Підручник [Текст]/ За заг. Ред. С. Ф. Покропивного, -Вид. 2-е, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 528с., іл.

Д. Ковалев, Т. Сухорукова - Экономическая безопасность предприятия [Текст]// Экономика Украины, 1998г, №5.- с. 48-52.

Т. Сухорукова - Проблема экономической безопасности предприятия [Текст]//Бизнес-информ,1998г., №19.- с. 43-46.

Ареф’єва О. В. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки / О. В. Ареф’єва, Т. Б. Кузенко[Текст] // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1(91). – С. 98 - 103.

Штангрет А.М.Управління економічною безпекою підприємств авіаційної галузі:монографія [Текст]/-Львів:Укр.Акад.друкарства,2011-270ст.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована