СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

О.П. Кавтиш, Н.П. Круш

Анотація


 У статті розглянуто та проаналізовано стан інноваційної активності промислових підприємств національного господарства. Визначено основні проблеми, що перешкоджають її нарощенню. Запропоновано рекомендації щодо пожвавлення інноваційної діяльності промислових підприємств.

 В статье рассмотрено и проанализировано состояние инновационной активности промышленных предприятий национального хозяйства. Определены основные проблемы, которые препятствуют ее наращению. Предложены рекомендации относительно оживления инновационной деятельности промышленных предприятий.

 The state of innovative activity of industrial enterprises of national economy is considered in the article and analysed. Basic problems that prevent to her increase are certain. Recommendations are offered in relation to the revival of innovative activity of industrial enterprises.


Ключові слова


промисловість; підприємство; інновації; промышленность; предприятие; инновации; industry; enterprise; innovation

Посилання


Аналітична записка «Конкурентоспроможність України: оцінка Всесвітнього економічного форуму (за Звітом про глобальну конкурентоспроможність 2010 - 2011)» [Електронний ресурс]. Режим доступу до даних: taxpayers.org.ua›attachments/55/Finance.pdf

Україна у цифрах 2010 : Статистичний збірник. [Текст] / За редакцією О.Г. Осауленка. – К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2011. – 252 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Статистичний збірник. [Текст] / За редакцією О.Г. Осауленка. – К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2011. – 282 с.

Жук М.В., Бородіна О.М. Інфраструктурне забезпечення інноваційного процесу в Україні [Текст] //Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 8. – С. 66-71.

Кваша Т.К. Вплив креативності на соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації: Презентація аналітичної доповіді на офіційному сайті Українського інституту науково-технічної і економічної інформації [Електронний ресурс]. Режим доступу до презентації: www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=296

Саліхова О.Б. Адресна державна підтримка як чинник стимулювання розвитку високотехнологічних виробництв в Україні [Текст] / О.Б. Саліхова // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 2. – С. 9 – 23.

Полохало В. Уряд олігархів та зубожіння вітчизняної науки / В. Полохало // Українська правда. – 2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу до статті: www.pravda.com.ua/columns/2011/04/26/6140691/

Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України [Текст] / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Х.: Константа, 2006. – 272 с.

Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь [Текст] / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

Тези доповідей бізнес форуму «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні» // Наука та інновації. 2008. Т 4. № 3. С. 55–74.

Федулова Л.І., Фомова О.А. Проблеми формування інноваційних стратегій корпоративних підприємств (за результатами опитування керівників корпоративних підприємств Хмельницької області) / Л.І. Федулова, О.А. Фомова // Український соціум. – 2009. - № 1 (28). [Електронний ресурс]. Режим доступу до статті: http://www.ief.org.ua/new_1.htm


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована