РОЗПОДІЛ ПРОГРАМИ РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ПО РІЗНИХ ДЕПО

Ю.С. Бараш, В.В. Скалозуб, Ю.В. Булгакова

Анотація


 Запропонована економіко-математична постановка задачі щодо розподілу програми ремонту універсальних вантажних вагонів по окремих депо.

 Предложенаэкономико-математическая постановка задачи распределения программы ремонта универсальных грузовых вагонов по отдельным депо.

 An economic-mathematical formulation of the universal distribution program repair of freight cars on a separate depot.


Ключові слова


депо; вантажні вагони; приведені витрати; програма ремонту; депо; грузовые вагоны; приведенные затраты; программа ремонта; depots; freight cars; estimates of the costs; program repair

Посилання


Р о з п о р я д ж е н н я КабінетМіністрівУкраїнивід 20 жовтня 2010 р. № 2174-р.– Київ: «Про схваленнятранспортноїстратегіїУкраїни на період до 2020 року»

Босов А. А., Кірпа Г. М. Формування варіантів раціональної мережі ліній високошвидкісного руху поїздів в Україні: Монографія. [Текст] – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. – 144 с. – Рос. мовою

Аввакумов С. М. Исследование вопросов специализации, концентрации и размещения вагоноремонтних предприятий по сети железных дорог СССР: Дис. на соиск. ученой степ.канд. экон. наук. – М., 1971. – 220 с. с ил.

Бараш Ю. С. Рациональные пути развития технической базы для деповского ремонта грузовых вагонов: дисс. к. т. н. / Ю. С. Бараш; Гомель. БИИЖТ. – Г., 1981. – 182 с


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована