УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

С.Р. Камілова, Ю.Ю. Яцун

Анотація


 Розглянуто маркетинговий і логістичний підходи до організування процесу збуту на підприємстві.

 Рассмотрено маркетинговый и логистический подходы к организации процесса сбыта на предприятии.

 The relation of marketing and logistics to process of organization of selling at the enterprise is considered.


Ключові слова


збут; збутова діяльність; маркетинг; організаційна структура управління; сбыт; сбытовая деятельность; маркетинг; организационная структура управления; sale; marketable activity; marketing; оrganizational structure of management

Посилання


Балабанова Л.В., Митрохіна Ю.П. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств: Підручник[текст].- Донецьк: в-во Дон. ДУЕТ, 2009.-245с.

Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом[текст]: Пер. с англ./ Научн. ред. и авт. предисл. Ф. А.Крутиков. – М.: Экономика, 2005. - 271 с.

Бондаренко И.В. Современный маркетинг:[текст] Учебн. пособ.-Донецк: Юго-Восток, 2002.-354 с.

Хрупович С. Є. Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підп-

риємств: [текст]/ С. Є. Хрупович. – Л., 2005. – 202 с.

Огерчук, Ю. В. Організування збутової діяльності підприємств: дис. ... канд. екон.наук : 08.06.01[текст] / Ю. В. Огерчук. – Л., 2004. – 240с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована