ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМТСВ

О.М. Вовк

Анотація


 У статті розглянуто проблематику методичного забезпечення проведення оцінки  потенціалу транспортних підприємств. Досліджено методику оцінки та побудовано ієрархічну структуризацію методичних підходів до оцінювання потенціалу. 

Ключові слова


потенціал; оцінка; підприємство

Посилання


Портер М. Международная конкуренция / М. Портер : пер. с англ. / под ред. и предисл. В.Д. Щетинина. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.

Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: Пер. с англ. -М.: Изд. дом «Вильяме», 2002.

Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 352 с.

Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О. Управління потенціалом підприємства. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 362 с.

Добикіна О. К. Потенціал підприємства: формування і оцінка : навч. посіб. /О. К. Добикіна, О. С. Рижиков. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 208 с.

Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия: Монография. -Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002.

Федонін О.С., Репіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.

Щелкунов В.І. Виробничий потенціал України. Стратегія формування та використання. – К.: Наукова думка, 1999. – 238 с.

Загорулько В.М. Організація відтворення матеріальних ресурсів авіаційного транспорту — К.: Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. , 1997. — 135.

Арефєва О.В., Коренков О.В. Управління потенціалом розвитку промислових підприємств: Монографія. – К.: ГРОТ, 2004. – 200с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована