ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

Г.В. Теплінський

Анотація


 В статті проведено аналіз особливостей конкуренції підприємств на зовнішніх ринках в умовах економічної кризи, охарактеризовано механізм впливу глобальних процесів суспільного розвитку в ієрархії міжнародних конкурентних відносин, визначено основні фактори та джерела конкурентоспроможності підприємств.

Ключові слова


міжнародне економічне середовище; глобальне інвестиційне середовище; конкурентна боротьба; інноваційний продукт; стратегія конкурентного менеджменту

Посилання


Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення: курс лекцій / А.С. Гальчинський. - К.: АДЕФ-Україна, 2010. – С. 343.

Гринспен А. Эпоха потрясений: Проблемы и перспективы мировой финансовой системы / А. Гринспен; пер. с англ. - [2-е изд., доп.]. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – C. 249

Делягин М. Г. Драйв человечества. Глобализация и мировой кризис / М. Г. Делягін. - М.: Вече, 2008. – C. 201.

Лук'яненко Д.Г. Стратегії глобального управління / Д.Г. Лук’яненко, Т.В. Кальченко // Міжнародна економічна політика. - 2008. - № 8-9.

Портер М. Конкуренция: Пер с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – C. 495

Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. - М.: ЭКСМО, 2004. – С. 200.

Samuel C. Craig, Susan P. Douglas. Responding to the challenges of global market: change, complexity, competition and conscience. - Source: Columbia Journal of World Business, Winter, 1996, v. 31, № 4, p. 13.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована