АНАЛІЗ ПРОГНОЗНИХ ЗНАЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІНАНСОВО ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ

П.А. Первов

Анотація


 У даній статті мова йде про умови та основні принципи застосування аутсо-рсингу на даний час на російських підприємствах, зокрема, у ВАТ «Російські залізни-ці». Проведено аналіз застосовуваної методики розрахунку ефективності викорис-тання аутсорсингу; відображені основні її недоліки, зокрема у процесі прийняття управлінських рішень відсутність урахування таких факторів, як величина вивільню-ваних основних засобів та економія видатків на оплату праці. У результаті, нами було запропоновано до розгляду програмний комплекс на базі «Програми для розраху-нку ефективності основних засобів» (як одного з модулів), покликаний усунути зазна-чений недолік методики

Ключові слова


аутсорсинг; підприємство; залізниця; витрати; основні засоби; заробітна плата

Посилання


Лапидус Б.М. Аутсорсинг как одно из приоритетных направлений в реформи-ровании и повышении эффективности российских железных дорог / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.zdt-magazine.ru/publik/exibition/2006/febral-06-02_1.htm

Первов П.А. Разработка методов принятия управленческих решений по при-менению аутсорсинга на предприятиях: дис. кан. экон. наук: 08.00.05 : защищена 02.07.05/ Первов Павел Александрович. – Н.Новгород, 2005. – 182 с.

Положение об использовании аутсорсинга филиалами ОАО "РЖД" (утв. ОАО "РЖД" 27.04.2006 n 530)

Полянский Ю.А. Критерии оценки эффективности отдельных видов функций, передаваемых на аутсорсинг / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zdt-magazine.ru/publik/exibition/2006/febral-06-02_3.htm

Первов П. А., Звездин В.В. Программа для расчета эффективности использо-вания основных средств / П. А. Первов, В.В.Звездин // Свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ №2012618472; зарегистрировано в Реестре про-грамм для ЭВМ; 19.09.12


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована