СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦІННОСТІ ПОСЛУГ АВІАКОМПАНІЙ

О.А. Осадча, О.В. Ареф’єва

Анотація


 У статті досліджено та узагальнено основні підходи до визначення сутності цінності послуг, визначено її елементи; доведено необхідність урахування вартісного аспекту у формуванні цінності послуг; виявлено проблеми функціонування авіакомпаній, ризики їхньої господарської діяльності та особливості формування цінності послуг.

Ключові слова


цінність послуги; вартість послуги; споживча цінність; складові цінності послуг

Посилання


Бандурка О.О. Єдність цінностей та істини у праві (філософський аналіз) / О. О. Бандурка : дис. ... д-ра філос. наук : 12.00.12. – К., 2003. – 403 с.

Блекуалл Р., Мінікард П., Энджел Дж. Поведение потребителей [Текст] : пер. с англ. – СПб. : Питер, 2007. – 944 с.

Держкомстат України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.ukrstat.gov.ua.

Казак В.М. Методика підвищення ефективності вантажних авіаційних перевезень / В.М. Казак, К.В. Палій // Науковий вісник ХДМІ № 1 (4), 2011. – С. 277-285.

Калда К.О. Логістичний підхід до формування ланцюгів створення цінності та вартості авіатранспортної продукції. [Текст]// Вісник ХНУ. Економічні науки, №1, 2009. – С. 206-211.

Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Пер. с англ. - М.: ЗАО , 2003, 304 с.

Концепція Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2020 року - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: http://www.transport.com.ua/index.php?newsid=13930

Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филипп Котлер [Текст] : пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. – 224 с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента /Пер. с англ. — М.: Дело, 1992

Мнацаканов Р.Г. Перспективи розвитку авіаційних робіт в Україні // І.І. Висоцька, В.П. Лагуточкін, Р.Г. Мнацаканов / Тернопіль: Інноваційна економіка - №1 (27), 2012. – С. 10-12.

Моргулець О. Б.Менеджмент у сфері послуг. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 384 с.

Портер М. Конкуренция [Текст] : пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 с

Портер М. Конкуренція / Пер. с англ. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2003. – 496 с.

Проблеми розвитку авіаційних послуг у цивільній авіації України // Інформаційний портал «Сервіс і технології»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://avia.biz.ua/content/view/2476/113/

Томпсон-мл. А., Стрикленд Дж. А. Стратегический менеджмент: концепция и ситуации для анализа, 12-е издание / Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. – 928 с.

Транспортный Бизнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://tbu.com.ua/news/ukrainskie_aviakompanii_v_2010_g__perevezli_bolee_6_ml

Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. Учебник. — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000. — 640 с.

Харсун, Л. Г. Стан та перспективи перевезень експортно-імпортних вантажів залізничним транспортом України [Текст] / Харсун Л.Г. // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - С .233-240

Katz M., Shapiro C. Network externalities, competition, and compatibility // American Economic Review. 1985. N75(3). p. 424-440.

Rokeach M. (1973) The nature of human values. - New York : Free Press.

Schwartz S.H. Universals in the structure and content of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. / In M.P.Zanna // Advances in Experimental Social Psychology. – Orlando, FL : Academic. – 1992. –Vol. 25.–P.1

Sheet J.N., Newman B.I. and Gross B.L. Consumption Values and Market Choies: Theory and Applications, Cincinnati, OH: South-Western Publishing Company, 1991.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована