ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АВТОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Є.В. Нужнов

Анотація


 У статті проаналізована законодавча база автострахування та динаміка його основних показників.  Запропоновані напрями розвитку автострахування в Україні.

Ключові слова


валові страхові платежі; валові страхові виплати; дорожньо-транспортні пригоди; автострахування; ринок автострахування

Посилання


Про страхування: Закон України від 7.03.1996 р. №85/96-ВР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» («Про ОСАЦВ») : Закон України від 22.09.2005 // Відомості Верховної Ради. - 2012. - № 7, ст.53

Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради. - 2003. - № 40-44, ст.356

Про деякі питання здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів : розпорядження від 9.07.2009 № 566 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0689-10

Державна служба статистики України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. ukr stat gov.ua

Лесик Л. М. Досвід застосування в Україні обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів [Текст] / Л. М. Лесик // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №6. - С. 231-234.

Охріменко Ю.Л. Проблеми українського ринку страхування //www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/126/knp126_79-81.pdf

Офіційний сайт державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. dfp.gov.ua.

Пустовійт Р.Ф. Вплив фінансової нестабільності на розвиток авто страхування в Україні // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpchdtu/2009_24/articles/2_Pystoviyt.pdf

Сіліна Г. С. Ринок авто страхування України : стан, проблеми розвитку та шляхи розв’язання в сучасних умовах // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2010. − Вип. 4(3). − с.49-53.

Яворська Т.В. Страхові послуги: навч. посіб.- К.: Знання, 2008. – 350с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована