ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БРЕНДУ

О.В. Кам’янецька

Анотація


 В статті досліджено та проаналізовано найбільш відомі методологічні підходи до визначення вартості бренду. Визначені їх основні переваги та недоліки.

Ключові слова


бренд; вартість

Посилання


Багиев Г. Л. Оценка стоимости брэнда в контексте лояльности потребителей / Г. Л. Багиев, Д. А. Козейчук // Бренд-менеджмент. – 2006. – № 3(28). – С. 146 – 154.

Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента : в 2-х т. / И. А. Бланк. – К. : Эльга-Н, Ника-центр, 2001. – Т. 1. – 2001 – 536 с.

Васильева И. В. Оценка стоимости бренда. Проблемы и методики (зарубежный и отечественный опыт) / И.В. Васильева, Т.Н.Васильева, В.И. Мухопад. — М. : Граница, 2008. — 288 с.

Елисеев В. М. Гудвилл: проблема оценки и отражения в отчетности / В. М. Елисеев // Вопросы оценки. – 2004. – № 1. – С. 31 – 37.

Капферер, Жан-Ноэль. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда / Жан-Ноэль Капферер; пер. с англ. Е. В. Виноградовой; под. общ. ред. В. Н. Домнина. — СПб.: Вершина, 2007. — 923 с.

Келлер, Кевин Лейн. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом / Келлер, Кевин Лейн. - 2-е издание.: пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 704 c.

Мороз О. В. Теорія сучасного брендингу : монограф. / О. В. Мороз, О. В. Пашенко. – Винниця, 2003. – 104 с.

Москалюк О. Бренд у стратегічному управлінні підприємством. [Електронний ресурс] // Вісник ТАНГ. — 2005. — №4 — Режим доступу: http://www.library.tane.edu.ua/images/nauk_vydannya/ qr1hVy.pdf

Поліщук Т.В. Теоретичні підходи та світова практика оцінки брендів / Т.В. Поліщук // зб. наук. праць, вип. 54 / відп. ред. В. Є. Новицький. — К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2007. — С. 249 —259.

Циганкова Т.М. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / кер. авт. кол. і наук. ред. Т.М.Циганкова. — К. : КНЕУ, 2003. — 660 c

Bernd H. Schmitt. Handbook on brand and experience management / Bernd H. Schmitt, David L. Rogers. - Elgar Original Reference Series. Edward Elgar Publishing, 2008. - 315 p.

BrandDynamics. Millward Brown. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.millwardbrown.com/BRANDsense/solution /BrandDynamicsA4.pdf

Best Global Brands 2006-2009. Interbrand. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.interbrand.com/ best_global_brands_intro.aspx?langid=1000

Building strong brands. Aaker A. David. Simon & Schuster, 2002. - 380 p. 14. Keller, Kevin Lane. The Brand Report Card / Keller, Kevin Lane // Harvard Business Review, Jan. – Feb, 2000. - 12 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована