Використання системи віртуалізації VMWARE VSPHERE в центрі обробки даних підприємства

В. І. Дрововозов, О. В. Толстікова, О. П. Мартинова

Анотація


Ефективне розподілення сервісів центру обробки даних, зменшення кількості простоїв і непродуктивної роботи серверного обладнання можливо забезпечити використанням системи віртуалізації VMware vSphere. Ця система дозволяє виконати автоматичне відновлення працездатності сервісів у випадку апаратних або програмних збоїв серверів

Ключові слова


інформаційна інфраструктура; центр обробки даних; мережеве середовище; система віртуалізації; віртуальна машина віртуальна пам’ять; віртуальні Ethernet-адаптери; віртуальні комутатори; мережа центру обробки даних

Посилання


Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. // М.: Техносфера, 2003. – 512с.

Гоменюк А.Р. Строим центр об-работки данных / А.Р. Гоменюк, С.И. Со-пенко //Корпоративные системы К. – 2007. – №5. – С. 6–11.

Медянников М.В. ЦОД в совре-менных условиях / М.В. Медянников // Программные продукты и системы. – М.: ЮНИТИ. 2002. – 223 с.

Дрововозов В.І. Розвиток корпо-ративної мережі центру високопродукти-вної обробки даних / В.І. Дрововозов, М.М. Дидар // Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. праць.– К.: НАУ, 2014. – Вип. 1(45). – С. 42-46.

Басистый Д.А., Кусакин Д.Н.. ЦОД, создаваемый по всем правилам./ Корпоративные системы, №3 (213), 2010.

David Davis. End Your Data Center Logging Chaos with VMware vCenter Log Insight, [Електрон. ресурс]. – VMware Inc., 2013.

Don Williams, Will Urban. Best Practices when implementing VMware vSphere in a Dell EqualLogic PS Series SAN Environment, [Електрон. ресурс]. – Dell Inc., 2013. 8. David Glynn. EqualLogic Virtual Storage Manager: Installation Considerations and Datastores Manager, [Електрон. ре-сурс]. – Dell Inc., 2012.

James Hutten, Barry Gruetzmacher. Power to Dell PowerEdge M1000e Blade Server Enclosures, [Електрон. ресурс]. – Dell Inc., 2012


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751