Cпосіб прогнозування вірогідних характеристик трафіку локальних комп’ютерних мереж на фоні завад в реальному часі

О. В. Андреєв, В. І. Андрєєв

Анотація


Запропоновано новий спосіб екстраполяції характеристик трафіку локальних комп’ютерних мереж, який базується на методі двопараметричної оптимальної екстраполяції, що використовує два попередні дискретні значення характеристик трафіку, та по їх значенням виконує оптимальну екстраполяцію для третього моменту часу в майбутньому

Ключові слова


екстраполяція; трафік локальних комп’ютерних мереж

Посилання


Пат. на корисну модель 55212 Україна, МПК(2009) G01S 7/36, G06C 17/00. Спосіб оптимальної екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів на тлі завад / Ігнатов В. О., Андреєв О.В., Гузій М.М., Андрєєв В. І. заявник та патентовласник Національний авіаційний університет – №u201006043 заявл. 19.05.2010, опубл. 10.12.2010, Бюл. №23. - 16 с.

Пат. на корисну модель 62878 Україна, МПК(2011.01) G06C 3/00, G01S 17/00 Спосіб двопараметричної оптима-

льної екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів на тлі завад / В.О.Ігнатов, І.А.Жуков, О.В.Андреєв, В.І.Андрєєв. Заявник та патентовласник Національний

авіаційний університет – №u201014719 заявл. 08.12.2010; опубл. 26.09.2011, Бюл. №18 . – 16 с.

Пат. на корисну модель 60390 Україна, МПК G06G 7/30(2006.01), G05B 13/02(2006.01), G03B15/02(2006.01). Спосіб експериментального дослідження та екстраполяції характеристик трафіку локальних комп’ютерних мереж/ Ігнатов В. О., Андрєєв В.І., Андреєв О.В. заявник та

патентовласник Національний авіаційний університет - №u201006549 заявл. 28.05.2010; опубл. 25.06.2011, Бюл. №12 . – 12 с.

Ігнатов В.О. Метод двопарамет ричної оптимальної екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів на тлі за

вад / В.О. Ігнатов, О.В. Андреєв, В.І. Андрєєв // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. праць – К.: НАУ,

– Вип. 4(32). – С. 41-46.

Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель // Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2006. – 576 с.

Дьяконов В.П. Энциклопедия MathCAD 2001 и MathCAD 11. М.: Изд. Солон-пресс. – 2004. – 832 с.

Андрєєв В.І. Метод експериментального дослідження та екстраполяції характеристик трафіку локальних комп’ютерних мереж / О.В. Андреєв // Проблеми інформатизації та управління. Зб. наук. праць К.: НАУ, 2013.- Вип. 2 (42). – С. 5-9.

Пат. на корисну модель 60390 Україна, МПК G06G 7/30(2006.01), G05B 13/02(2006.01), G03B15/02(2006.01). Спосіб експериментального дослідження та екстраполяції характеристик трафіку локальних комп’ютерних мереж/ Ігнатов В.О., Андрєєв В.І., Андреєв О.В. заявник та патентовласник Національний авіаційний університет - №u201006549 заявл. 28.05.2010; опубл. 25.06.2011, Бюл. №12 . – 12 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751