Формування множини шляхів, що не перетинаються в бездротових комп'ютерних мережах

А. В. Коган, А. В. Гетьманенко

Анотація


На основі алгоритму Дейкстри розроблений алгоритм багатошляхової маршрутизації, що формує множину шляхів, що не перетинаються і характеризується меншою часовою складністю в порівнянні з базовим алгоритмом багатошляхової маршрутизації

Посилання


Mrs Soumyashree Sahoo. Secure Routing in Wireless Sensor Networks / Mrs Soumyashree Sahoo, Mr Pradipta Kumar Mishra, Prof. Dr. Rabi Narayan Satpathy // IJCSI International Journal of Computer Science Issues .- 2012.-Vol.9, №1. – Р.189-191.

Кулаков Ю.А.Безопасная многопутевая маршрутизация в беспроводных сетях большой размерности / Кулаков Ю.А., Лукашенко В.В., Левчук А.В. // Науково-Практичний Журнал «Захист Інформації».- 2011.-T.2, №51. – С.5-10.

Кулаков Ю.А. Разработка и моделирование процесса безопасной многопутевой передачи информации в мобильных сетях / Кулаков Ю.А., Коган А.В., Пирогов А.А. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць. – К.: Век+, 2011. – № 54. – C. 145-149.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751