Аналіз загроз державним інформаційним ресурсам

О. К. Юдін, С. С. Бучик

Анотація


На основі аналізу основних нормативно-правових актів, інших джерел в статті визначеноперелік можливих загроз державним інформаційним ресурсам та запропонована їх класифіка-ція , що зумовлена впливом на властивості інформації відповідно до спрямування (конфіденцій-ність, цілісність та доступність). Розроблена загальна система захисту держаних інформа-ційних ресурсів, запропоновано визначення загрози державним інформаційним ресурсам, зазна-чено про необхідність здійснення уточнення щодо визначення класів автоматизованих системта подальшого уточнення стандартних функціональних профілів захищеності.

Посилання


Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення: підруч. / О.К. Юдін. – К.: НАУ, 2011. – 640 с.

http://wiki.tntu.edu.ua/

Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Специфікації функціональних послуг захисту: НД ТЗІ 2.5-001-99. – [Чинний від 1999.05.28]. – К.: ДСТСЗІ СБУ, 1999. - №26. – (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України: Закон України від 23 лютого 2006 р №3475-IV-ВР//ВВР. –– 2006. – №30. – С. 258.

Юдін О.К. Захист інформації в мережах передачі даних: підруч. / Г.Ф. Конахович, О.Г. Корченко, О.К. Юдін. – К.: Вид-во ТОВ НВП “ІНТЕРСЕРВІС”, 2009. – 714 с.

Чунарьова А.В., Чунарьов А.В. Принципи організації захисту інформації в сучасних інформаційно-комунікаційних системах і мережах. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/I nformatica/68642.doc.htm

Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 05.07.1994 №81/94-ВР//ВВР. – 1994. – №31. – С. 287.

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 №81/94- ВР//ВВР. – 1994. – № 31. – С. 287.

Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі: 1.4-001-2000. – [Чинний від 2000.12.04]. – К.: ДСТСЗІ СБУ, 2000. – №53. – (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751