Загрози безпеці інформації обмеженого доступу

Ю. І. Сінько

Анотація


Розглянуто деякі питання розробки і організації робіт із забезпечення технічного захисту конфіденційної інформації. Запропоновані визначення, аналіз і класифікація можливих загроздля конкретного об’єкта захисту можуть бути використані фахівцями, які працюють в галузі технічного захисту інформації обмеженого доступу, що не містить відомості, щостановлять державну таємницю

Ключові слова


джерело загрози; уразливість; загроза безпеки інформації; атака; несанкціонований доступ до інформації; TCP/IP; sniffer

Посилання


Зайцев А. П. Технические средства и методы защиты информации. Учебник для вузов / А. П. Зайцев, А. А. Шелупанов, Р. В. Мещеряков. Под ред. А. П. Зайцева и А. А. Шелупанова. – 7-е изд., испр. – М.: Горячая линия–Телеком, 2012. – 442 с: ил.

Хорев А.А. Техническая защита информации: учеб. пособие для студентов вузов. В 3 т. Том 1. Технические каналы утечки информации / А.А. Хорев – М.: НПЦ «Аналитика», 2008. - 436 с.: ил.

Скрипник Д. Техническая защита информация / Д.Скрипник Электронный ресурс. Режим доступу:https://www.intuit.ru/studies/courses/3649/891/info

Домарев В. В. Безопасность информационных технологий. Методология создания систем защиты / В. В. Домарев -М. и др. : DiaSoft, 2002. - 671 с. : ил.

Блюмин А.M. Mировые информационные ресурсы. Учебное пособие / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2011.-296 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751