Метод визначення надлишковості сигналу в радіоканалі зв'язку

Н. П. Кадет, М. В. Зірка, В. Г. Козлов

Анотація


Запропоновано використання чисельних методів мінімакс для формалізації алгоритму стратегії мінімакс при розрахунку надлишковості сигналу в радіоканалі зв’язку. Обґрунтовано узагальнений показник ефективності функціонування радіоканалу зв’язку за критерієм запасу енергопотенціалу

Ключові слова


радіоконал зв’язку; метод мінімакс; запас енергопотенціалу; надлишковість

Посилання


Рудаков. І. Тропосферні системи зв'язку з адаптивними антенами : монографія / В.І. Рудаков. - К. : ЦНДІ ОВТ ЗС України; АТ "Авіоніка", 1999. - 292 с.

Рудаков В.І. Принцип мінімакс в розрахунках енергетичних характеристик радіотехнічних систем при тропосферному поширенні радіохвиль / В. І. Рудаков // Известия вищ. навч. закладів. Сер. Радіоелектроніка.- Т.46; №11. - К. : НТУУ "Київський політехнічний інститут, 2003.- З. 42-49 с.

Радиотехническое оборудование /В.А. Болдин, Г.И. Горгонов, В. Д. Коновалов и др.; Под ред. Доктора технич. наук, проф В.М. Сидорина. – М.: Воеиздат, 1990. – 288 с.

Тихонов В.І. Статистическая радиотехника /В.І. Тихонов //Изд: Москва “Советское радио”, 1966 – 672 с.

Федоров В.В. Численные методы максимина /В.В.Федоров// Изд: М - Наука, 1979 – 652 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751