Алгоритм розрахунку взаємного впливу вершин у когнітивних картах

О. О. Дмитренко, Д. В. Ланде

Анотація


В роботі представлений алгоритм розрахунку взаємного впливу вершин у когнітивних картах.Показано, що він дає можливість подолати недоліки, які містить, наприклад, один з методів,що широко використовується в наш час, – імпульсний метод, а саме: використовуючи запропонований алгоритм, на відміну від використання імпульсного методу, завжди можнавизначити результуюче значення не залежно від того, чи стійкий імпульсний процес, щовідповідає зваженому орграфу. Також результат розрахунку значень, відповідно до запропонованого алгоритму, не залежить від початкового імпульсу, який надається одній ізвершин, а початкові вагові значення, що приписані вершинам, навпаки, впливають нарезультат. На відміну від імпульсного методу, запропонований алгоритм розрахунку взаємного впливу вершин не порушує масштабної інваріантності, внаслідок збільшення елементів матриці суміжності, що відповідає когнітивній карті, в однакову кількість разів. В роботі наведені багаточисленні приклади аналізу когнітивних карт, на яких продемонстровані переваги запропонованого алгоритму

Ключові слова


когнітивна карта; орієнтований граф; зважений орграф; матриця суміжності; матриця впливу; імпульсний метод; накопичувальний вплив

Посилання


Axelrod R. The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites / Axelrod. – Princeton: Princeton University Press, 1976. – 404 p.

Kosko B. Fuzzy Cognitive Maps / Kosko. // International Journal of ManMachine Studies. – 1986. – №24. – P. 65– 75.

Kosko B., Fuzzy Thinking, Hyperion, 1993.

Carlsson C. Fuzzy reasoning in decision making and optimization / C. Carlsson, R. Fuller. – Physica, 2012.

Nalchigar, Soroosh; Nasserzadeh, S. M. R.; Akhgar, Babak. Simulating strategic information systems planning process using fuzzy cognitive map. International Journal of Business Information Systems, 2011, 8.3: 286-306.

Roberts F S. Discrete Mathematical Models with Applications to Social, Biological, and Environmental Problems /Fred Roberts. – New Jersey: Rutgers University, Prentice-Hall Inc., 1976.

Згуровский М. З. Принципы и методы управления импульсными процессами в когнитивных картах сложных систем. Часть 1 / М. З. Згуровский, В. Д. Романенко, Ю. Л. Милявский. // Проблемы управления и информатики. – 2016. – №2. – С. 21–29.

Zgurovsky M. Z. Advances in Dynamical Systems and Control. Springer International Publishing / M. Z. Zgurovsky, V. D. Romanenko, Y. L. Milyavsky. // Springer International Publishing. – 2016. – P. 363–374.

Снарский А. А. Критический анализ основных методов анализа когнитивных карт / А. А. Снарский, Д. В. Ландэ. // Реєстрація, зберігання і обробка даних:

зб. наукових праць за матеріалами щорічної підсумкової наукової кон-ференції 16-

травня 2016 року Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. –2016. – С. 79–80.

Дмитренко О. О. Метод накопичувального впливу для аналізу когнітивних карт / О. О. Дмитренко, Д. В. Ланде. // Winter InfoCom 2017: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції з інформаційних систем та технологій. – 2017. – С. 47–50.

Таран Т. А. Искусственный интеллект. Теория и приложения / Т. А. Таран, Д. А. Зубов. – Луганск: Восточноукраинский национальный ун-т им. Владимира Даля, 2006. – 242 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751