МІСЬКИЙ ІНТЕР’ЄР ПЕРІОДУ КИЇВСЬКОГО МОДЕРНУ

Л.Р. Гнатюк, М.С. Бовкун

Abstract


Стаття присвячена аналізу міського інтер’єру періоду київського модерну. На основі проведе-ного аналізу були виявлені основні елементи пріоритетного стилю забудови центра Києва та запропоновано їхнє використання для формування сучасного міського середовища

References


Звід пам’яток історії та культури України: Київ, Енциклопедичне видання. Кн. 1, ч. 1. А-Л / Ред-кол. тому: Відп. ред. П. Тронько та ін.; Упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Л. Федорова. НАН України. Інститут історії України. – К. : Голов. ред. Зводу пам’яток історії та культури при вид-ві «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1999. – 608 с.

Звід пам’яток історії та культури України: Київ: Енциклопедичне видання. Кн. 1, ч. 2.: М-С / Ре-дкол. тому: Відп. ред. П. Тронько та ін. Упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Н. Коваленко, Л. Федорова. НАН України. Інститут історії України; Інститут ар-хеології України; Інститут мистецтвознавства, фольк-лористики та етнології ім. М. Рильського. – К. : Голов. ред. Зводу пам’яток історії та культури при вид-ві «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004. – 585-1216 с.

Історія української архітектури / Ю. С. Асє-єв, В.В. Вечерський, О. М. Годованюк та ін.; за ред. В. І. Тимофієнка. – К. : Техніка, 2003. – 472 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/clients/client1/web1/web/c55bf3fc219b9610c2b8abde2d8ed171/sape.php' (include_path='.:/var/www/clients/client1/web1/web/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/adodb:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/phputf8:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/pqp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/smarty:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/clients/client1/web1/web/cache/t_compile/%%CC^CCB^CCBBF62B%%footer.tpl.php on line 125