ФОРМОТВОРЕННЯ ЛОГОТИПІВ

А. Р. Буравська

Abstract


Стаття містить аналіз геометричних засобів формотворення логотипів, на основі якого виведено їх класифікацію. Встановлено залежність композиційної виразності логотипу від виду геометричних засобів його формотворення.

References


Веркман К. Дж. Товарные знаки: содержание, психология, восприятие. – М. : Прогресс, 1989. – 689 с.

Волошко В. М. Принципы решения знаковых изображений. – М. : МАРХИ, 1987. – 20 с.

Михайленко В. Є., Яковлєв М. І. Основи компо-зиції (геометричні аспекти художнього формотворен-ня): Навч. посіб. 2-е вид. – К. : Каравела, 2008. – С. 106-134.

Побєдін В. А. Знаки у графічному дізайні. – Харків : Ранок 2001. – 95 с.

Ельбрюн Б. Логотип. – М. : ОГІМД-ПРЕСС, 2003. – 127 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.