СТРУКТУРА ЗОБРАЖАЛЬНИХ ЛОГОТИПІВ

А. Р. Буравська

Abstract


Стаття присвячена аналізу логотипів, що містять у своєму складі лише зображення. Проведення такого аналізу дозволило розробити детальну класифікацію видів зображальних логотипів.

References


Веркман К.Дж. Товарные знаки: содержание, психология, восприятие. – М.: Прогресс, 1989. – 689 с.

Ельбрюн Б. Логотип. – М:ОГІМД-ПРЕСС, 2003. – 127 с.

Кузнецова І., Буравська А. Класифікація логотипів./ Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Наук.зб. – Харків: ХДАДМ, 2010. – Вип.6. - 23-27с.

Михайленко В. Є., Яковлєв М. І. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення):Навч. посіб. 2-е вид. – К.:Каравела, 2008. – С. 106-134

Побєдін В. А. Знаки у графічному дізайні. – Харків, 2001. - 95 с.

Сп

исок літератури

Устин В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 239с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/clients/client1/web1/web/c55bf3fc219b9610c2b8abde2d8ed171/sape.php' (include_path='.:/var/www/clients/client1/web1/web/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/adodb:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/phputf8:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/pqp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/smarty:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/clients/client1/web1/web/cache/t_compile/%%CC^CCB^CCBBF62B%%footer.tpl.php on line 125