РОЛЬ ОПОДАТКУВАННЯ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ КРАЇНИ

С. О. Малахова

Abstract


Одним із надзвичайно важливих питань сталого соціально-економічного розвитку України є наповнення державного та місцевих бюджетів. З цього приводу, безумовно, актуальним є питання наукового обгрунтування системи земельного оподаткування.

References


Дем’яненко М. Земельний податок у механізмі земельних відносин / М. Дем’яненко // Вісник аграр-ної науки. – 1994. – № 10. – С. 3-10.

Земельний кодекс України : наук.-практ. комен-тар / за ред. В.І. Семчика. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2003. – 676 с.

Котляров М. Новый земельный налог: неотло-жные проблемы и пути их решения / М. Котляров // Финансы. – 2007. – № 6. – С. 25-28.

Организация оценки и налогообложения недви-жымости: В 2 т. / под ред. Дж. Екерта. – М. : Стар Ин-тер, 1997. – 382 с.

Про методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та насе-лених пунктів : Постанова Кабінету Міністрів Украї-ни від 23 березня 1995 р. № 213 (в редакції від 05 ли-пня 2004 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

Сацький Д. Масова оцінка земель – справедлива та ефективна база для розрахунку земельного податку / Д. Сацький // Землевпорядний вісник. – 2010. – № 3. – С. 44-47.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/clients/client1/web1/web/c55bf3fc219b9610c2b8abde2d8ed171/sape.php' (include_path='.:/var/www/clients/client1/web1/web/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/adodb:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/phputf8:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/pqp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/smarty:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/clients/client1/web1/web/cache/t_compile/%%CC^CCB^CCBBF62B%%footer.tpl.php on line 125