СИСТЕМА ПОКРАЩЕНОГО ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ БЕЗПРОВОДОВИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ СТАНДАРТУ ІЕЕЕ 802.11

А. С. Дуднік, Ю. В. Бондаренко

Abstract


Робота присвячена розробці методів підвищення продуктивності безпроводових комп’ютерних мереж. Дане завдання вирішується на основі перерозподілу функцій міжрівневої взаємодії еталонної моделі OSI/ISO.

References


Дуднік А. С. Система покращення безпеки та якості бездротового передавання даних в зонах невпевненого прийому або з недостатньою завадостійкістю / А.С. Дуднік, М.М. Яценко // Комп’ютерні системи та мережні технології: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 15 – 17 червня 2010 р.: тези допов. – К., 2010. – С. 38.

Олифер В. Г. Компьютерные сети / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер – С -Пб.: Питер Пресс, 2008. – 957 с.

Педжман Р. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11 / Р. Педжман, Л. Джонатан – М.: Издательский дом

«Вильямс», 2004. – 304с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.