ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНДИКАЦІЇ

Н. О. Соломіна, І. В. Остроумов

Abstract


Представлено результати розробки електронного навчального комплексу системи попере-дження зіткнень літаків у повітрі. Наведено структурну схему та пояснено принцип побудови пі-дпрограми моделювання відображення системи електронної індикації літака.

References


Остроумов І.В. Електронний тренажер системи попередження зіткнень літаків / І. В. Остроумов // Вісн. НАУ. – 2011. – Т. 46, № 1. – С. 46–51.

Solomina N.O. E-learning software of TCAS / N.O. Solomina, I.V. Ostroumov // Problems of navigation and Air traffic management. International Scientific-Practical Conference of Researches and Students, November 23 – 24, 2010 : theses. – К., 2010. – 36 p.

Остроумов І.В. Електронний навчальний ком-плекс системи попередження зіткнень літаків у повіт-рі / І.В. Остроумов, Ю.В. Чинченко, // Сучасні інфор-маційні технології в управлінні та професійній підго-товці операторів складних систем : Міжнародна нау-ково-практична конференція, 27-28 жовтня 2010 р.: матеріали конференції. – Кіровоград, 2010. – С. 19–22.

Електронний навчальний комплекс з вивчення систе-ми попередження зіткнень літаків: www.ANS.nau.edu.ua/tcas

Introduction to TCAS II Version 7 / Federal Aviation Administration – U.S. department of transporta-tion – 2000. – 45 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/clients/client1/web1/web/c55bf3fc219b9610c2b8abde2d8ed171/sape.php' (include_path='.:/var/www/clients/client1/web1/web/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/adodb:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/phputf8:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/pqp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/smarty:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/clients/client1/web1/web/cache/t_compile/%%CC^CCB^CCBBF62B%%footer.tpl.php on line 125