ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КУТОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ЛІТАКА В ПРОСТОРІ НА ОСНОВІ МЕМС-АКСЕЛЕРОМЕТРА ТА ГІРОСКОПА

Д. Є. Мельніков, М. Е. Кіреєв, Д. В. Смолич

Abstract


В даній роботі проводиться дослідження можливості використання МЕМС-акселерометра та -гіроскопа низької цінової категорії для визначення кутового положення ЛА (кутів крену та тангажу). Ця задача виконується за допомогою мікроконтролера AVR ATmega16 та реалізованому в ньому алгоритму оптимального рекурсивного фільтра Калмана.

References


Філяшкін М.К., Рогожин В.О., Скрипець А.В., Лукінова Т.І. Інерціально-супутникові навігаційні си-стеми: навч. посіб. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 272 с.

Dan Simon Optimal state estimation, 2006. – 526 c.

Балакришнан А. Теория фильтрации Калмана: Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 168 с.

Синицин И.Н. Фильтры Калмана и Пугачева: Учеб. пособие. – М.: Университетская книга, Логос, 2006. – 640 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.