ТРАНСКОДУВАННЯ ЯК СПОСІБ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

А. М. Гузь

Abstract


Стаття присвячена питанням дослідження процесу перекладу англійської авіаційної термінології за допомогою транскодування. Таке дослідження дало змогу дослідити роль транскодування при перекладі специфічної авіаційної термінології з англійської мови на українську.

References


Борисова Л.І. Основні проблеми науково-технічного перекладу. – М.: МГУ, 2003. – 208 с.

Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Ч. II / Карабан В. І. − Вінниця: Нова книга, 2001. – 303 с.

Методичні вказівки. До курсу «Перекладацький аналіз науково-технічного тексту» на тему «Інтернаціоналізми та «фальшиві друзі перекладача» в науково-технічній літературі» (для спеціальності «Переклад») / Уклад.: Л.М. Ангарова, О.М. Васильєва; ПДТУ. – Маріуполь, 2005. – 34 с.

Рецкер Я.И., Бархударов Л.С. Курс лекций по теории перевода. – М.: Международные отношения, 1968. – 126 с.

Російсько-українсько-англійська авіаційна термінологія. Посібник. Укладач Д.Г. Бабейчук. – К.: Дієслово, 1997. – 160 с.

Шелудько І., Садовський Т. Словник технічної термінології. — К.: Державне видавництво України, 1928. – 588 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.