КОНЦЕПЦІЯ «ВІЛЬНОГО ПОТОКУ ІНФОРМАЦІЇ» ТА ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

П. С. Черкашин

Abstract


Стаття присвячена аналізу концепції «вільного потоку інформації», питання інформаційної безпеки держави, їх взаємодії і протистояння, міжнародно-правових шляхів вирішення проблем, які породжуються їх існуванням.

References


Загальна декларація прав людини. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. /Док.ООН/PES/217А

Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року. Перший протокол та протоколи № 1, 4, 6, 7, 9, 10 та 11 до Конвенції (Рим, 4.XI.1950) / "European Treaty Series" - № 5.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН. Док. ООН А/RES/2200 А (XXI)

Петрик В.М., Остроухов В.В., Штоквиш А.А. и др. Информационно-психологическая безопасность в эпоху глобализации: Учеб. пособ. / Под. ред., В.В. Остроухова. – К., 2008. – 544 с.

Поляков Ю.А. Информационная безопасность и средства массовой информации : Учебное пособие. М. : ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2004. – 48 с

Рабінович П.М. Зміст і обсяг прав людини: глобальна уніфікація чи внутрішньодержавна диверсифікація? // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Одеса: Юридична Література, 2002. – Вип. 13 – 14.– С. 41 – 50.

Зінько С. Роль новітніх медіа в акціях протесту на Близькому Сході // Зовнішні справи. – 2011. – № 3. – С. 20-28.

Dadgeon v. United Kingdom, 4 E.H.H.R. 149. – p. 60

Ollson v. Sweden, 11 E.H.H.R. 259.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.