ПЕРЕШКОДИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

А. С. Вареник

Abstract


Стаття присвячена міжнародній інвестиційній діяльності в Україні. Розглядається сучасний стан, масштаби і перешкоди іноземного інвестування. Дослідження українського інвестиційного клімату та пошук інструментів підвищення його привабливості дасть змогу створити єдину стратегію з реабілітації міжнародної інвестиційної діяльності в Україні.

References


Державний комітет статистики України/ Зовнішньоекономічна діяльність/ Прямі іноземні інвестиції в Україну (щоквартальні показники) [Електронний ресурс] //http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/zd/ivu/ivu_u/ivu0410.html

Кокоріна В.І. Стан та проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 6. – С. 101-105.

Пепельнюхов Р.В. Інвестиційна привабливість економіки України (інвестиційний клімат)// Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 21. – С. 24-28.

Стойка В.М. Захист прав суб’єктів інвестиційної діяльності: дис. канд. юрид. наук: 12.00.04/НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2003.

Doing Business 2011. Ukraine/ Making a Difference for Entrepreneurs/ Comparing Business Regulationsin 183 Economies/ A Copublication of the World Bank and the International Finance Corporation.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.