УГОН І ЗАХОПЛЕННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЯК АКТИ НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ АВІАЦІЇ ТА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

Я. В. Чайка

Abstract


Стаття присвячена проблемам безпечного функціонування повітряного транспорту, зокрема таким актам незаконного втручання як угон і захоплення повітряного судна. Проведений детальний порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за цей злочин за законодавством України і Російської Федерації. Розглянуті питання щодо можливості законодавчого визначення поняття «повітряне піратство» і кримінальної відповідальності за цей злочин.

References


Закон України від 20 лютого 2003 року № 545-IV «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації»// Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 17, – С. 140. – (Бібліотека офіційних видань).

Кримінальний кодекс України станом на 18 січня 2011р. : Офіційний текст. – К. : Атіка, 2011. – 172 с.

Уголовный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 15 февраля 2011года. – М.: Эксмо, 2011. – 180 с.

Конвенція про відкрите море від 30 вересня 1962 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_180

Federal Aviation Act of 1958. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://libraryonline.erau.edu/online-full-text/books-online/Aviationlawpt1.pdf

Особенности международного уголовного законодательства по борьбе з незаконным захватом и угоном воздущного судна: (Материалы Всерос. заочн. науч. – практ. конф «Юриспруденция в современной России» 5 марта 2011г. [Електронний ресурс]. // Князева Е.А. – Режим доступу: http://sibac.info/files/2011_03_05_Urisprydenciya/ Knyazeva_E.A.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.