ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

І.А. Слободська, Ю. С. Понур

Abstract


Стаття присвячена теоретичним аспектам функціонування інституту президентства в системі органів державної влади в Україні та їхньому зв'язку з практичними завданнями політичного життя сучасного українського суспільства. Проведення такого аналізу дозволило зробити висновок, що наділення Президента певним обсягом повноважень перш за все повинне бути збалансоване таким же обсягом.

References


Конституции зарубежных государств: учебное пособие [Електронний ресурс] / сост. проф. В.В. Маклаков – 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Издательство БЕК. 1999. – 584 с. – Режим доступу до посіб.: http://www.pravo.vuzlib.net/book_z174_page_1.html

Конституционное право зарубежных стран: учебно-метод. компл. [под ред.. Малько А.В.]. – М.: Норма, 2004. – 320 с.

Офіційне інтернет-представництво Президента України. – Режим доступу до інформ.: http://www.president.gov.ua/content/president_history.html.

Конституція України: закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page. Конституція України.

Інститут президента в Україні: стан та перспективи розвитку / Мельниченко В., Плахотнюк Н. // Право України. – 2009. – № 12. – С. 18-30.

Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 № 2591-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2591-17. Закон України Про Кабінет Міністрів України.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.