ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ

Ю. В. Пономаренко

Abstract


Стаття присвячення аналізу проблеми дисциплінарної відповідальності авіаційного персоналу цивільної авіації та наданні пропозицій щодо вдосконалення відповідних норм чинного законодавства.

References


Рішення Колегії Міністерства транспорту України від 16.05.2003 р. № 14 «Про стан безпеки руху та заходи щодо його поліпшення на підприємствах тран- спорті! о-дорожнього комплексу» // Internet, http: //www.rada.gov.ua

Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради. 2003. – № 40-44. –С. 356.

Кодекс законів про працю України. Затверджується Законом N 322-VIII ( 322а-08 ) від 10.12.71 // ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375.

Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. – К: Вікар, 2006. –С. 441-447.

Советское трудовое законодательство. Подред. А. В.Ярко. – М.: Юрид. лет., 1987. – С. 264.

Приказ по гражданском увоздушному флоту от 7 мая 1932г. «Утверждении Устава внутреней служби гражданского воздушного флота» / Гражданская авиация, 1932 г.

Перечень утративши силу отдельнмх. решеньїй правительста СССР по вопросам гражданской авиации, утвержден постановленим Совета Министров СССР от 14 сентября 1989 г. №754 // ВРУ. Управління комп’ютеризованих систем. – Т. 2. Законодавча база. –2003 р.

Хатуряи Н. М. Відповідальність дисциплінарна // Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.:Українська енциклопедія, 1998. – Т. 1. – С. 432.

Адушкин Ю.С. Дисциплинарное производство. – Саратов, 1999. – 128 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.