ДО ПИТАННЯ ПРО БЕЗПЕКУ ЦИВІЛЬНОГО АВІАТРАНСПОРТУ

Н. А. Липська

Abstract


Стаття присвячення аналізу проблеми безпеки у цивільному авіатранспорті та наданні обґрунтованих пропозицій з удосконалення відповідних норм чинного законодавства у сфері авіації.

References


Безопасность полетов мировой гражданской авиации. Итоги 2010 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aviasafety.ru/indicator/ibp2010itogi.

Линьков А.В. Программа по оценке рисков в отношении безопасности полетов / Линьков А. В., Кармызов М. В. // Научный вест-ник МГТУ ГА (серия: Эксплуатация воздушного транспорта и ремонт авиационной техники. Безопасность полетов). – 2006. − № 108. – С. 85–90.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України» № 1281 від 19.07.1999р.

Закон України « Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» № 545-IV від 20.02.2003 р.

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 р.

Нурадинов Ш. М. Организованная преступность в транспортной сфере: Дисс. д.ю.н.: 12.01.08. – М.: РГБ, 2003.

Васильев А. С. Подготовка и принятие управленческих решений: организационно-правовые проблемы. – Одесса: АО Бахва, 1997. – 167 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.